The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Oavsett dina språkbehov, är vi där redo att hjälpa

Kvaliteten på en översättning är svår att mäta. Det finns ingen matematisk formel, som kan användas för att bekräfta att innehållet och nyansen i ett dokument eller en text har översatts till ett annat språk, på ett korrekt sätt, ett språk, som du kanske inte ens besitter full förståelse för.

Hur kan du då vara så säker på att översättningen är korrekt? - Vi tror att det bara finns ett sätt att garantera kvaliteten i översättningen och det är genom att använda översättare, som inte bara är infödda på det språk, som de översätter till, utan också kunniga i det ämne, som de översätter. Det är inte praktiskt möjligt att kontrollera varje översättning, så du måste kunna lita på den översättningsbyrå du anlitar. Att välja rätt översättningsbyrå handlar om förtroende och vi hoppas att ni kommer till insikt om att ni kan lägga ert förtroende i våra händer!

The Native Translator är en Schweizisk EN-15038 certifierad översättningsbyrå med kontor över hela världen.

Oavsett dina språkbehov, är vi där redo att hjälpa.

The Native Translator är en online översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group och är certifierade enligt både EN-15038 och den Nord Amerikanska CAN/CGSB 131.10. Vi professionella översättare utför tekniska översättningar,  juridiska översättningar, medicinska översättningar, finansiella översättningar samt marknadsföringsöversättningar mellan 23 språk online, översättning svenska engelska som exempel. Vi är marknadsledande på auktoriserade översättningar online. Översätt dina texter och dokument online, vi kan översätta alla typer av texter