Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinsk översättning utförd av medicinska facköversättare

Medicinsk översättning: Patientjournaler, bipacksedlar, forskningsrapporter, avhandlingar, artiklar, patent mm.

The Native Translator är en av de ledande europeiska översättningsbyråerna inom medicinsk och medicinteknisk översättning. Vi är sedan 2005 specialiserade inom medicinsk översättning och utför kvalificerade översättningar inom de flesta specialistområden.

I och med vår specialisering skiljer vi oss från många andra översättningsbyråer då våra medicinska översättare är specialiserade inom medicin och medicinska översättningar och inte har medicinsk översättning som ett av 3-4 olika specialistområden man arbetar med. Många av våra översättare är läkare, forskare alla kompetenta medicinska facköversättare med mycket lång erfarenhet. De är naturligtvis flytande på källspråket och har målspråket som modersmål.

Vi utför kvalificerad medicinsk översättning för både medicinalindustrin och privatpersoner

Bland våra kunder finns du några av de mer välkända producenterna av pharma och medicinalteknisk utrustning men också många forskningsuniversitet som använder sig av vår kompetens för översättning av artiklar och forskningsrapporter men vi hjälper också privatpersoner som behöver hjälp med att översätta en patientjournal för att utomlands få en "second opinion" eller rent av vård för en sjukdom. Vi är sedan flera år en av de ledande översättningsbyråerna när det gäller översättning av resultat av kliniska prövningar med ett stort antal CRO's som kunder, bland våra kunder hittar du Karolinska institutet, Sahlgrenska sjukhuset, Rigshospitalet i Köpenhamn, och German Consortium for Translational Cancer Research (DKTK) i Dresden.

Vår medicinska expertis

Patientdokument: Vi har resurserna och kompetensen när det gäller att översätta alla typer av medicinska dokument och rapporter. Några exempel är patientjournaler, doktorsavhandlingar, patientfrågeformulär, medicinska försäkringshandlingar.

Sjukvårdsutrustning: Vi arbetar med ett dussintal tillverkare av sjukvårdsutrustning där vi översätter programvarugränssnitt, produktspecifikationer, instruktioner, manualer, PowerPoint-presentationer och annat multimediainnehåll. 

Medicinsk forskning: Från vetenskapliga uppsatser till medicinska artiklar, inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi arbetar med översättning av medicinska uppsatser, medicinvetenskapliga artiklar, avhandlingar, pek mm.

Försäljning, marknadsföring & webbinnehåll: Med personal för desktop publishing och webbdesign kombinerar vi översättningskompetens med kreativ know-how för att skapa flerspråkiga produktblad, e-brev, försäljningsbrev, broschyrer, kataloger, marknadsföringsmaterial och specifikationsblad.

Kontakt och offert

Här kan du få en offert och beställa din översättning direkt online översättningsportal.

Kontakta oss för mer information på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå. Här kan du beställa kvalificerad medicinsk översättning mellan 25 språk direkt online. 

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>