Medicinsk översättning

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinsk översättning utförd av medicinska facköversättare

Medicinsk översättning: Patientjournaler, bipacksedlar, forskningsrapporter, avhandlingar mm.

Prickfri och pålitlig kommunikation är av yttersta vikt inom hälsovårdssektorn. Oavsett om du är ett läkemedelsföretag, en tillverkare av medicinteknisk utrustning, en forskningsinstitution eller en vårdgivare, är det avgörande med precisa och kulturellt känsliga översättningar. Här kommer våra medicinska översättningstjänster in i bilden.

The Native Translator är en av de ledande europeiska översättningsbyråerna verksamma inom medicinsk och medicinteknisk översättning. Vi är sedan 2005 specialiserade inom medicinsk översättning och utför kvalificerade översättningar inom de flesta specialistområden som farmakologi, life science, vård och omsorg samt bio- och medicinteknik till fler än 30 språk. Många av våra översättare är läkare, forskare alla kompetenta medicinska facköversättare med mycket lång erfarenhet. De är universitetsutbildade, är naturligtvis flytande på källspråket och har målspråket som modersmål.

Vi utför kvalificerad medicinsk översättning för både medicinalindustrin och privatpersoner

Bland våra kunder finns du några av de mer välkända producenterna av farma och medicinalteknisk utrustning men också många forskningsuniversitet som använder sig av vår kompetens för översättning av artiklar och forskningsrapporter. Privatpersoner som behöver hjälp med att översätta en patientjournal för att utomlands få en "second opinion" eller rent av vård för en sjukdom är också välkomna.

Vi är sedan flera år en av de ledande översättningsbyråerna när det gäller översättning av resultat av kliniska prövningar med ett stort antal CRO's som kunder, bland dem hittar du Karolinska institutet, Sahlgrenska sjukhuset, Rigshospitalet i Köpenhamn, och German Consortium for Translational Cancer Research (DKTK) i Dresden.

Vi är experter på medicinsk översättning

Medicinsk forskning: Från vetenskapliga uppsatser till medicinska artiklar, inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi arbetar med översättning av medicinska uppsatser, medicinvetenskapliga artiklar, avhandlingar, pek mm.

Försäljning, marknadsföring & webbinnehåll: Med personal för desktop publishing och webbdesign kombinerar vi översättningskompetens med kreativ know-how för att skapa flerspråkiga produktblad, e-brev, försäljningsbrev, broschyrer, kataloger, marknadsföringsmaterial och specifikationsblad.

Patientdokument: Vi har resurserna och kompetensen när det gäller att översätta alla typer av medicinska dokument och rapporter. Några exempel är patientjournaler, doktorsavhandlingar, patientfrågeformulär, medicinska försäkringshandlingar.

Sjukvårdsutrustning: Vi arbetar med ett dussintal tillverkare av sjukvårdsutrustning där vi översätter programvarugränssnitt, produktspecifikationer, instruktioner, manualer, PowerPoint-presentationer och annat multimediainnehåll.

Kvalitetssäkrad medicinsk översättning ISO 17100

Att välja rätt medicinsk översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat. The Native Translator är sedan 2011 en certifierad medicinsk översättningsbyrå och från 2015 enligt ISO 17100. Vårt arbete kontrolleras var 24e månad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Här kan du kan läsa mer om vad vår ISO 17100 certifiering innebär

Sekretess och GDPR

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Du kan beställa en medicinsk översättning direkt online.

Här kan du, för mindre uppdrag, få en offert och beställa en medicinsk specialistöversättning direkt online i vår översättningsportal.

Behöver du mer information eller är du ett företag så kontaktar du oss på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå. Här kan du beställa kvalificerad medicinsk översättning mellan 25 språk direkt online. 

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>