The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Medicinsk översättning utförd av medicinska facköversättare

Medicinsk översättning av: patientjournaler, bipacksedlar, forskningrapporter, avhandlingar, artiklar mm.

The Native Translator är en ledande översättningsbyrå inom medicinsk och medicinsk teknisk översättning. Sedan 2005 har vi arbetat för medicinalindustrin och utfört kvalificerade översättningar inom specialområden såsom t.ex anestesi, ortopedi, farma och veterinärmedicin.

Det som skiljer oss från många andra översättningsbyråer är att våra medicinska översättare är specialiserade inom sitt specifika område av medicinska översättningar. Många är läkare, psykologer etc. och alla kompetenta medicinska facköversättare med mycket lång erfarenhet, de är flytande på källspråket med målspråket som modersmål och ägnar sig huvudsakligen åt medicinska översättningar. Hos oss så kan du Opens internal link in current windowfå en offert och beställa en professionell medicinsk översättning direkt online.

Vi utför kvalificerad medicinsk översättning för både medicinalindustrin och privatpersoner

Bland våra kunder finns industriledande tillverkare av medicinsk utrustning, läkemedelsföretag, kliniker och forskare men också privatpersoner som behöver översätta t.ex. en patientjournal. Vi är sedan flera år en av de ledande översättningsbyråerna när det gäller översättning av resultat av kliniska prövningar med ett stort antal CRO's som kunder, bland våra kunder hittar du Karolinska institutet, Sahlgrenska sjukhuset, Rigshospitalet i Köpenhamn, och German Consortium for Translational Cancer Research (DKTK) i Dresden.

Vår medicinska expertis

Patientdokument: Vi har resurserna och kompetensen när det gäller att översätta alla typer av medicinska dokument och rapporter. Några exempel är patientjournaler, doktorsavhandlingar, patientfrågeformulär, medicinska försäkringshandlingar.

Sjukvårdsutrustning: Vi arbetar med ett dussintal tillverkare av sjukvårdsutrustning där vi översätter programvarugränssnitt, produktspecifikationer, instruktioner, manualer, PowerPoint-presentationer och annat multimediainnehåll. 

Medicinsk forskning: Från vetenskapliga uppsatser till medicinska artiklar, inget uppdrag är för stort eller för litet. Vi arbetar med översättning av medicinska uppsatser, medicinvetenskapliga artiklar, avhandlingar, pek mm.

Försäljning, marknadsföring & webbinnehåll: Med personal för desktop publishing och webbdesign kombinerar vi översättningskompetens med kreativ know-how för att skapa flerspråkiga produktblad, e-brev, försäljningsbrev, broschyrer, kataloger, marknadsföringsmaterial och specifikationsblad.

Kontakt och offert

Här kan du få en offert och beställa din översättning direkt online: Opens internal link in current windowFår jag be om en offert!

Kontakta oss för mer information på Opens window for sending emaile-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå. Här kan du beställa kvalificerad medicinsk översättning mellan 25 språk direkt online.