The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättningstjänst för juristkontor och advokatfirmor dygnet runt

Professionell juridisk översättning online dygnet runt

The Native Translator är en dygnet runt tjänst som utför professionella juridiska facköversättningar för advokatkontor över hela världen.

Eftersom juridik är ett kulturberoende ämnesområde anses juridiska översättningar vara ett av de mest utmanande specialområdena, där kreativiteten från litterära översättningar kombineras med terminologiprecisionen hos tekniska översättningar. Det kan uppstå problem inom juridiska översättningar på grund av det juridiska språkets säregenhet, skillnader mellan olika juridiska system och den regionala karaktären av juridisk terminologi och därför är det viktigt att översättningar alltid görs av översättare som har djupgående kunskaper om det juridiska systemet i det land där översättningen skall användas.

Facköversättare specialiserade på juridisk och finansiell översättning

Översättningsarbetet av en juridisk text till ett främmande språk är därför fullt av hinder, vilket innebär att endast professionella översättare som är specialiserade på juridiska översättningar bör översätta juridiska dokument. De flesta typer av juridiska texter, och framför allt kontrakt, är ute efter att bestämma tydligt definierade rättigheter och skyldigheter för särskilda individer. Det är väsentligt att försäkra sig om exakta översättningar av dessa rättigheter och skyldigheter i översättningen. Juridiska översättningar kan även involvera patent, bestyrkningsintyg, vittnesmål, testamenten, bolagsordningar, rättstvistsdokument, invandringsdokument mm.

De risker som är involverade i att anlita en översättare som inte specialiserat sig på juridiska översättningar skulle kunna leda till att en passage i ett kontrakt översätts felaktigt, vilket i sin tur kan få stora konsekvenser.

Auktoriserad översättning av juridiska och finansiella dokument

Vi tillhandahåller också auktoriserad översättning av juridiska och finansiella dokument, för mer information kontakta oss på Opens window for sending emaile-post. För större projekt kontakta vår företagsservice Opens external link in new windowThe Business Translator.

The Native Translator är en ISO certifierad juridisk översättningsbyrå online och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi ä certifierade enligt både ISO 17100 och CAN/CGSB 131.10.