Juridisk översättning i Stockholm

Juridisk översättning - Juridisk facköversättning

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Juridiska facköversättningar
 • Erfarna juridiska översättare
 • Advokatbyråer, juridiska avdelningar, myndigheter, privatpersoner
 • Auktoriserade översättningar till 50 språk

Översättningstjänst för advokatbyråer och juristkontor i Stockholm ISO 17100

The Native Translator erbjuder juridiska översättningstjänster för advokatbyråer. Eftersom juridik är ett kulturberoende ämnesområde anses juridiska översättningar vara ett av de mest utmanande specialområdena där kreativiteten från litterära översättningar kombineras med terminologiprecisionen hos tekniska översättningar. 

Juridisk översättning kräver professionell fackkunskap

Översättningsarbetet av en juridisk text till ett främmande språk är därför fyllt av hinder, vilket innebär att endast professionella facköversättare som är specialiserade på juridiska översättningar bör översätta juridiska dokument och texter. Vårt team består av språkexperter och juridiska experter är väl förtrogna med de komplexa språkliga och rättsliga aspekterna inom olika rättsområden. Oavsett om det gäller kontrakt, domar, avtal, rättsliga handlingar eller andra juridiska dokument, kan du lita på att vårt team levererar noggranna och professionella översättningar.

De flesta typer av juridiska texter, och framför allt kontrakt, söker att bestämma tydligt definierade rättigheter och skyldigheter för särskilda individer. Det är väsentligt att försäkra sig om exakta översättningar av dessa rättigheter och skyldigheter i översättningen. De risker som är involverade i att anlita en översättare som inte specialiserar sig på juridiska översättningar skulle kunna leda till att en passage i ett kontrakt översätts felaktigt.

Lång erfarenhet av juridisk översättning

The Native Translator har omfattande erfarenhet av juridiska översättningar och har hanterat den juridiska översättningen i ett stort antal mergers & acquisitions samt i ett mycket stort antal kommersiella fastighetsaffärer. Våra översättare har alla universitetsutbildning till minimum jur. kand alternativt utbildning till juridisk översättare och minimum 5 års arbetslivserfarenhet. Vi väljer oftast att använda auktoriserade översättare för de flesta uppdrag av den här typen.

Noggrannhet och konfidentialitet

Vi sätter högsta prioritet på noggrannhet och kvalitet i våra juridiska översättningar. Varje översättning genomgår en noggrann granskningsprocess för att säkerställa att den är korrekt och överensstämmer med den juridiska terminologin och stilen i originaldokumentet. Vi respekterar också den höga graden av konfidentialitet som krävs för juridiska dokument och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda din integritet och säkerhet.

Juridisk översättning med kvalitetsgaranti ISO 17100

The Native Translator är en översättningsbyrå som är kvalitetscertifierad enligt ISO 17100 och ISO 20771 standarden för juridisk översättning. Vårt arbete kontrolleras var 24 månad av certifierande auktoritet för att säkra att vi följer kraven i våra certifieringar. Detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet och vi lämnar naturligtvis kvalitetsgaranti på samtliga våra översättningar till engelska.  Du kan läsa mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess är vår etiska standard

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27001.

Offert direkt eller behöver du mer information om juridisk översättning?

Vi lämnar offerter direkt över internet, ladda upp din text eller ditt dokument direkt i vår översättningsportal så får du på under 1 minut både pris och förväntad leveranstid. För större juridiska översättningsprojekt kan det betala sig att kontakta oss direkt då vi då kan erbjuda både bättre pris och snabbare leverans.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad juridisk översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>