Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Certifierad teknisk översättningsbyrå

ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå. Vi utför teknisk specialistöversättning inom alla teknikområden. Våra översättare är tekniska facköversättare som inte bara är duktiga lingvister men som också kan ämnet och terminologin

Vid översättning av tekniska dokument är det högst väsentligt som i all översättning att korrekt terminologi används. I extremfall kan kvalitén på en teknisk översättning bokstavligen vara skillnaden mellan liv och död, även om det kan låta en aning dramatiskt. En feltolkning i en installationsmanual kan få stora konsekvenser och därför är det absolut nödvändigt att de översättare som arbetar med kvalificerad teknisk översättning både förstår ämnet och kan terminologin. 

Att använda det korrekta språket - den riktiga terminologin

Att finna de korrekta tekniska termerna för olika bildelar kan vara en stor uppgift även för en översättare med ingenjörsbakgrund. Översättare kan ha utmärkta språk- och ingenjörskunskaper, men utan specifik branschkunskap kan de inte leverera den kvalitet som ni efterfrågar och era kunder kräver. För att komplicera saken ytterligare så finns det både regionala och företagsmässiga skillnader i terminologin.

Ordlistor och översättningsminnen

Det kan finnas viktiga skillnader inom terminologin mellan skenbart liknande ämnesområden. För att säkerställa att rätt terminologi används arbetar vi alltid med industri och företagsspecifika databaser.

Så långt möjligt använder kundspecifika översättningsminnen för att säkerställa att stycken och textsektioner som upprepas inom och mellan dokument återanvänds och översätts på samma sätt. Översättningsminnen hjälper till att förbättra kvalitén, homogeniteten och minskar handläggningstiden för era översättningar. De reducerar samtidigt kostnaderna eftersom tidigare översatt text debiteras till ett lägre pris.

Kvalitetskontrollerade specialistöversättare sk. tekniska facköversättare

Oavsett om det rör sig om flygplan, hydraulsystem, jordbruksmaskiner eller något annat specialistområde så måste en teknisk översättning vara perfekt. Det är därför vi endast arbetar med översättare som har fackkompetens och en gedigen teknisk förståelse inom det specifika ämnesområdet.

Vi arbetar med fler än 5 500 specialistöversättare från runt om i världen, vilket ger oss tillgång till mycket stor industrispecifik kunskap. Våra översättare kontrolleras noggrant för att bekräfta deras tekniska expertis. Vi säkerställer alltid att de inblandade översättarnas stil och kunskap lever upp till era specifika behov och för att säkra att de översättningar vi levererar är korrekta har vi kvalitetskontroller inbyggda i  översättningsprocessen.

Teknisk översättning till de flesta språk

Vi levererar tekniska översättningar mellan de flesta språk. Här online mellan 25 språk och via vår företagsservice  ytterligare ca 100.

Teknisk översättning inom de flesta fackområden

Vi översätter teknisk produktinformation, instruktioner, användarhandböcker, marknadsföringsmaterial, power point-presentationer, marknadsundersökningar, webbinnehåll med mera inom de flesta fackområden.

Har du frågor eller vill veta mer kontakta oss via e-post.

The Native Translator är en ISO certifierad teknisk översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi utför översättning inom alla teknikområden.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>