The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning till engelska

Auktoriserad översättning till engelska av juridiska och finansiella dokument direkt online.

Att en översättning är utförd av en auktoriserad översättare är ofta ett krav i samband med större affärer som företagsförsäljningar men också när det gäller rättsprocesser, visumansökningar och ansökningar till myndigheter/skolor.

Vad är en auktoriserad översättare?

En auktoriserad översättare är en översättare vars kompetens kontrollerats av, som i Sverige Kammarkollegiet, men det kan också vara som i de germanska länderna och Frankrike att det är domstolarna som auktoriserar en översättare. I de anglosaxiska länderna är det en fristående organisation som samtidigt organiserar dessa översättare.

Om en översättning är gjord av en svensk auktoriserad översättare accepteras den då i alla länder?

Att en översättning är giltig och certifierad i ett land betyder inte att den är det i andra länder även om vi i Europa har förbundit oss att acceptera varandras certifieringar i enlighet med Opens external link in new windowtjänstedirektivet. Trots detta kräver oftast myndigheter och institutioner att ett dokument utöver att vara översatt och stämplat av en auktoriserad översättare också skall stämplas av notarius publicus sk. Opens external link in new windownotarisering, detta för att bekräfta att översättaren verkligen är en auktoriserad engelsk översättare. Du måste själv tar reda på om mottagaren kräver att dokumenten är försedda med s.k. Opens external link in new windowapostille eller ska Opens external link in new windowlegaliseras.

Auktoriserad översättning av dokument till engelska hos The Native Translator

När du väljer att översätta dina dokument hos The Native Translator behöver du dock inte fundera över ovanstående problematik då vi alltid, så långt möjligt, använder översättare som är certifierade i det land där översättningen skall användas. I och med att våra översättare är certifierade lokalt så accepteras också översättningarna utan att dessa skall förses med apostille. Här kan du beställa en auktoriserad översättning direkt online: « Opens internal link in current windowVisa offertOpens internal link in current window »

Exempel på dokument som måste översättas av en auktoriserad översättare. 

 • Adoptionshandlingar
 • Betyg
 • Domar
 • Dödsattester
 • Födelseattester
 • Skilsmässohandlingar
 • Vigselbevis
 • Testamenten och överlåtelsehandlingar
 • Utländska kontoutdrag
 • Utländska patent
 • Vittnesmål

Engelsk översättning med vår kvalitetsgaranti

The Native Translator är certifierad enligt kvalitetsstandarden ISO17100. Vårt arbete kontrolleras löpande av Austrian Standards som är certifierande myndighet. Så får du som vår kund högsta möjliga säkerhet.
I vår översättningsprocess kontrolleras den översatta texten av ytterligare en facköversättare, som har textens målspråk som sitt modersmål. Kontrollen gäller grammatik, rättstavning, interpunktion och syntax samt att texten är korrekt återgiven samt fullständig. På The Native Translator är denna process certifierad enligt den internationella standarden ISO 17100 för facköversättningar. Den innehåller följande:

 • Val av kvalificerad personal och professionella översättare
 • Översättningstjänster enligt "fyra ögon"-principen
 • Effektiva rutiner för projektledning och översättningstjänster
 • Kvalitetssäkring och projektledning på högsta nivå
 • Strategisk användning av tekniska resurser
 • Beaktande av kundfeedback
 • Internationell jämförbarhet
 • Efterkontroll av korrigerade dokument för vidarebefordran av feedback till översättarna

Sekretess

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Att alltid behandla våra kunders information säkert och konfidentiellt är en självklarhet. All vår personal är bunden av sekretessavtal. Dina filer hanteras med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

Här får du din offert

Du har möjlighet att inom 1 minut få en offert av oss och kan också beställa din översättning direkt här online  « Opens internal link in current windowVisa offertOpens internal link in current window ». Vi garanterar en översättning på 3 A4-sidor eller 800 ord inom 24 timmar!

Kontaktinformationer

För ytterligare upplysningar når du oss dygnet runt via Opens window for sending emaile-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.