The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Din översättningsbyrå på internet

På The Native Translator levererar vi snabba och professionella översättningar direkt över internet till företag, myndigheter och privatpersoner. Vi är inte bare en av de snabbaste översättningsbyråerna utan också en av de billigaste tack vare att vi huvudsakligen hanterar uppdrag online.

Våra översättare är facköversättare och auktoriserade översättare

Våra översättare är samtliga facköversättare eller auktoriserade översättare. Med facköversättare menas att man inte bara är översättare, lingvist utan att man också har kompetens inom det fackområde man översätter. Bland våra översättare finner du ekonomer, ingenjörer, jurister, läkare och forskare men också många andra yrkesgrupper. En auktoriserad översättare är en översättare som genomgått och bestått ett kompetensprov hos Kammarkollegiet i Sverige eller motsvarande myndighet eller organisation i utlandet. Gemensamt för dem alla är att de har en universitetsutbildning och har djupgående kunskaper inom det fackområde de översätter. 

Korrekt terminologi en självklarhet

Kvaliteten på en översättning definieras inte enbart av att översättningen är korrekt rent grammatiskt utan lika viktigt är att en korrekt terminologi använts. Inom områden som juridik, ekonomi, teknik och inte minst medicin så krävs det att översättaren har mycket djupgående fackkunskap han/hon måste verkligen förstå ämnet. Terminologin kan ofta också vara företagsspecifik dvs. man använder egna benämningar för en produkt där konkurrerande företag kan använda ett annat begrepp. Då är det viktigt med en företags specifik terminologi databas, något som vi upprättar för alla våra företagskunder.

Med kvaliteten i högsätet

Vårt kvalitetsfokus som översättningsbyrå online bekräftas av vår ISO1700 certifiering. Vi är också medlemmar av några av de mest prestigefyllda organisationerna inom branschen – t.ex ATA - American Translators Association och EUATC.

Vi översätter bland annat:

  • Handböcker
  • Tekniska manualer och instruktioner
  • Juridiska kontrakt och avtal
  • Broschyrer & kataloger samt hemsidor
  • Rapporter, finansiella dokument och andra ekonomi texter
  • Födelse- och dödsattester
  • Vigsel- och skilsmässobevis
  • Betyg, anställningsbevis och CV
  • Medicinska handlingar

Klicka på "Opens internal link in current windowvisa offert" så får du på under än en minut veta hur mycket din översättning kommer att kosta och hur snabbt vi kan leverera. Vi garanterar översättning av upp till 3 A4 sidor inom 24 timmar men ofta ändå snabbare. Med över 5 000 översättare är vi en av de största översättningsbyråerna online och den enda verksam i Skandinavien som är certifierad både i Europa och Nordamerika. 

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss på Opens window for sending emaile-post, du når oss dygnet runt.

The Native Translator är en online översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group och är certifierade enligt ISO17100.