Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

ISO 17100 certifierad översättningsbyrå

ISO certifierad översättningsbyrå för professionella facköversättningar och auktoriserade översättningar inom finans, juridik, medicin och teknik

Du är bara ett klick ifrån en av internets snabbaste översättningsbyråer. The Native Translator är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå och en del av The Translator Group ett globalt kommunikationsföretag rankad som TOP100 i världen (2014/15). Som certifierad översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på samtliga de översättningar som vi utför vilket innbär att översättningen är korrekt formulerad, terminologiskt korrekt, fri från grammatiska och andra fel och naturligtvis målgruppsanpassad.

Varför skall du beställa din översättning hos The Native Translator?

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så skall vi följa de krav som ställs i vår certifiering. Det innebär bland annat att vi sannolikt har högre kvalitetskrav på våra översättare än kanske andra icke certifierade översättningsbyråer, krav på revision och korrekturläsning mm. och detta utöver de generella krav som ställs i en 9001 certifiering. Samtliga våra översättare är universitetsutbildade, de har en djupgående fackkunskap inom det ämnesområde de översätter och till sist men inte minst de översätter endast till sitt modersmål.

Facköversättning innebär kvalificerad översättning inom ett ämnesområde

Utan mycket goda ämneskunskaper så är det omöjligt att genomföra en kvalificerad översättning. Översättaren måste förstå vad det är han/hon översätter och kunna terminologin. Det räcker inte med en god lingvistiska förmåga och ett bra lexikon utan det krävs väsentligt mer. Flytande på källspråket och målspråket som modersmål och helst också bo och leva i det land där målspråket talas för att vara uppdaterad på den aldrig avstannande språkliga utvecklingen är exempel på krav som våra facköversättare måste uppfylla.

Vi utför kvalitetssäkrad facköversättning inom följande områden:

  • Juridik
  • Ekonomi och finans
  • Teknik och teknologi
  • Medicin
  • Marknadsföring

Auktoriserad översättning till 100 språk

Som certifierad översättningsbyrå har vi också specialiserat oss på auktoriserade översättningar. En auktoriserad översättning är en översättning gjord av en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet ofta kallad för "stämplad översättning" då översättaren sätter sitt sigill och namnteckning på dokumentet för att visa att den är auktoriserad. Vi utför auktoriserad översättning melan svenska och 30 andra språk och dessutom det som motsvarar en i Sverige auktoriserad översättning men gjord av översättare som auktoriserats av kompetent myndighet utanför Sverige mellan totalt över 100 språk. Notera att i Sverige auktoriseras översättare endast i kombination med svenska.

En översättningsbyrå med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar ofta mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. 

Vill du beställa en översättning eller ha en offert?

Du kontakta oss dygnet runt på e-post för mer information eller en offert men du kan också begära en offert eller beställa en översättning i vår översättningsportal direkt online.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>