ISO 17100 certifierad översättningsbyrå

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

ISO-certifierad översättningsbyrå för facköversättningar och auktoriserade översättningar

Du är bara ett klick ifrån en av internets snabbaste översättningsbyråer. The Native Translator är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå och en del av The Translator Group ett globalt kommunikationsföretag rankad som TOP100 i världen. Som certifierad översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på samtliga de översättningar som vi utför vilket innbär att översättningen är korrekt formulerad, terminologiskt korrekt, fri från grammatiska och andra fel och naturligtvis målgruppsanpassad.

Varför skall du beställa din översättning hos The Native Translator?

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så skall vi följa de krav som ställs i vår certifiering. Det innebär bland annat att vi sannolikt har högre kvalitetskrav på våra översättare än kanske andra icke certifierade översättningsbyråer, krav på revision och korrekturläsning mm. och detta utöver de generella krav som ställs i en 9001 certifiering. Samtliga våra översättare är universitetsutbildade, de har en djupgående fackkunskap inom det ämnesområde de översätter och till sist men inte minst de översätter endast till sitt modersmål.

Facköversättning innebär kvalificerad översättning inom ett ämnesområde

Utan mycket goda ämneskunskaper så är det omöjligt att genomföra en kvalificerad översättning. Översättaren måste förstå vad det är han/hon översätter och kunna terminologin. Det räcker inte med en god lingvistiska förmåga och ett bra lexikon utan det krävs väsentligt mer. Flytande på källspråket och målspråket som modersmål och helst också bo och leva i det land där målspråket talas för att vara uppdaterad på den aldrig avstannande språkliga utvecklingen är exempel på krav som våra facköversättare måste uppfylla.

Auktoriserad översättning till 100 språk

Som certifierad översättningsbyrå har vi också specialiserat oss på auktoriserade översättningar. En auktoriserad översättning är en översättning gjord av en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet ofta kallad för "stämplad översättning" då översättaren sätter sitt sigill och namnteckning på dokumentet för att visa att den är auktoriserad. Vi utför auktoriserad översättning melan svenska och 30 andra språk och dessutom det som motsvarar en i Sverige auktoriserad översättning men gjord av översättare som auktoriserats av kompetent myndighet utanför Sverige mellan totalt över 100 språk. Notera att i Sverige auktoriseras översättare endast i kombination med svenska.

Vi översätter bland annat följande typer av dokument:

 • Juridiska dokument: Från avtal och kontrakt, betyg, domar och lagtexter, produktgarantier och licensavtal, kollektivavtal och anställningsavtal, registerdokument samt dokument för upphandlingar.
 • Finansiella dokument: Årsredovisningar, delårsrapporter, fondprospekt och andra finansiella dokument  – vi anpassar vi oss till dina specifika översättningsstandarder (terminologi, stil, formatering) för att försäkra oss om att du ska få översättningar av hög kvalitet och att dina texter förstås av mottagare globalt.
 • Medicinska facktexter: Avhandlingar, bipacksedlar, medicinska studier, vetenskapliga artiklar, patientjournaler,  och medicin-tekniska broschyrer – vi är ISO 17100 certifierade och specialiserade på medicinsk och medicin-teknisk översättning.
 • Teknisk dokumentation: Bruksanvisningar, datablad, patent , serviceinformation och tekniska broschyrer – vi behärskar den specifika terminologin för att målinriktat översätta dina tekniska texter.

En översättningsbyrå med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess är vår etiska standard

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27001.

Vill du beställa en översättning eller ha en offert?

Du kontakta oss dygnet runt på e-post för mer information eller en offert men du kan också begära en offert eller beställa en översättning i vår översättningsportal direkt online.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>