Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

ISO certifierad översättningsbyrå 

ISO 17100 är en iso certifiering specifik för översättningsbranschen. Den efterträder EN-15038 som var ett första försök att etablera en kvalitetsstandard i en ganska "vildvuxen" bransch som översättningsbranschen. Globaliseringen och den stora immigrationsvågen mot bland annat Västeuropa har skapat ett mycket stort behov av översättning vilket i sin tur har lett till ett stort behov av översättare och översättningsbyråer. Snabb expansion är sällan förenligt med bibehållen kvalitet och detta gäller också för översättningsbranschen. Behovet av en certifiering som inte enbart handlade om administration men faktiskt om översättningskvalitet blev nödvändig och ISO 17100 uppstod 2015. The Native Translator var den 7e översättningsbyrån i Europa som certifierades enligt den nya standarden, tyvärr har många översättningsbyråer, sannolikt beroende på de krav som ställs och inte minst kostnaden för en certifiering, valt att inte certifiera sig. Man säger att man "lever upp till kraven i standarden eller är registrerad" vilket naturligtvis inte är detsamma som att varit tvungen att visa att man faktiskt också gör detta. 

Vilka är kraven på en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå

I många avseenden följer ISO 17100 den mer kända ISO 9000 standarden. Där ISO 9000 är mer generell så är ISO 17100 mycket specifik och detta när det gäller kraven på översättningsprocessen. Allt från val av översättare till ett visst uppdrag och översättarens mer generella kvalifikationer till kraven på korrekturläsning och revision.

ISO 14001 miljöcertifierad översättningsbyrå

The Native Translator är en mycket miljömedveten översättningsbyrå helt CO2 neutral och vi "lever upp till" miljöstandarden ISO 14001. Som vi skrev ovan det är skillnad på att följa en standard och att vara certifierad och vi hoppas inom kort kunna meddela att vi inte bara lever upp till ISO 14001 utan att vi också är certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001.

ISO 27000 vi säkrar dina data och konfidentialitet

SÄPO ger i sin senaste årsredovisning många exempel på att hotbilden mot företagen förvärrats. Dvs. både hotbilden och ökade krav från myndigheter i form av t.ex. GDPR gör att det finns anledning att se över det sätt som man behandlar konfidentiell information på. Hos The Native Translator lever vi upp till kraven i ISO 27000 som är en certifiering som säkrar att vi hanterar dina data på ett försvarlig sätt. Också här har vi förberett oss och hoppas att inom en snar framtid också kunna uppvisa att vi är certifierade.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>