Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Översättning av manualer och instruktioner för vitvarubranschen

Man kanske inte tror att översättning av broschyrer, bruksanvisningar samt installations- och underhållsmanualer till diskmaskiner, torktumlare, ugnar och hemelektronik är ett specialistområde.

Att skriva instruktioner och manualer kräver inte bara språklig kompetens men också förståelse för hur man skall uttrycka sig så att den som läser verkligen skall förstå instruktionen. Det är viktigt att det finns en bra och överskådlig struktur.

Vi påstår inte att översättningar av manualer rörande hemelektronik och vitvaror är raketforskning. Bara att det kräver en viss skicklighet och kunskap om specifik terminologi och framför allt förståelse för hur en manual skall struktureras och byggas för att vara lättillgänglig för en person som kanske redan när han eller hon öppnar manualen känner en olust och inte minst ett visst motstånd.

Vi har kompetensen och kan producera manualer och instruktioner som är klara, lättillgängliga och som man, utan att vara tekniskt geni, kan ta till sig och arbeta efter. Vi bygger våra manualer precis som man i flygindustrin bygger sina checklistor, dvs. de skall vara "to the point" lättförståeliga och hanterbara även i stressade situationer och framför allt de skall inte kunna missförstås. Vi levererar bruksansvisningar som man kan arbeta efter.

Vänd er till The Native Translator för:

  • Översättning av funktionsspecifikationer
  • Översättning av produktetiketter
  • Översättning av broschyrer
  • Översättning av tekniska specifikationer
  • Översättning av installationsanvisningar
  • Översättning av bruksanvisningar

Kvalitet i alla led

Hela vår organisation är certifierad enligt ISO 17100, den nya standarden framtagen för översättningsbyråer, vilket betyder att vår arbetsprocess har kvalitet i alla led.  Austrian Standards är den certifierande auktoriteten och den organisation som definierade EN-15038, den standard som lett fram till en ISO standard.

För att säkerställa en jämn och god kvalitet arbetar vi uteslutande med tekniska facköversättare. Förutom sin universitetsutbildning som översättare har de också lång erfarenhet av teknisk översättning till det egna modersmålet. De jobbar i enlighet med Kammarkollegiets ”God Translatorsed”, en vägledning för auktoriserade translatorer.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på e-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av tekniska texter och dokument.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>