Juridisk översättning The Native Translator

Juridisk översättning ISO 17100

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Juridiska facköversättningar
 • Erfarna juridiska översättare
 • Advokatbyråer, juridiska avdelningar, myndigheter, privatpersoner
 • Auktoriserade översättningar till 50 språk

Kvalificerad juridisk översättning mellan 30 språk, juridiska översättningar med kvalitetsgaranti

Juridisk översättning omfattar juridiska texter inom juridikområden som författningsrätt, förvaltningsrätt, civilrätt, affärsrätt, skatterätt, straffrätt. Juridiska översättningar ställer mycket stora krav på både språk och stil. Det krävs både rätt stil och precision i formuleringar och textstruktur och därför behöver man för kvalitativ översättning av juridiska dokument inte bara bestämda juridiska kunskaper utan också specifika kunskaper i det juridiska språket.

Många av våra juridiska översättare är själva advokater eller jurister

The Native Translator utför alla typer av juridiska översättningar som kräver språklig och terminologisk expertis. Alla våra juridiska översättare är noggrant utvalda och testade för att garantera att även mycket komplicerad juridisk information förmedlas korrekt. En översättare som saknar utbildning i juridik kan ofta prestera en språkligt tilltalande översättning av en juridisk text, samtidigt som felaktigheter i sak smyger sig in. För ett gott resultat är det därför viktigt att översättaren har djupgående kunskap om det rättsliga systemet i det land där språket som han/hon översätter till talas och behärskar den juridiska terminologin. Samtliga våra översättare är därför advokater eller jurister som dessutom har en språkexamen alternativt mycket lång erfarenhet som översättare med specialisering inom juridik.

The Native Translator möter högt ställda juridiska krav

För juridiska och officiella ändamål krävs i flera länder att översättaren genom ed intygar att översättningen är den juridiska motsvarigheten till källtexten, det kan ske genom att man underskriver och stämplar dokumentet eller som i Italien där man skall bekräfta detta inför en domare. Det kan till exempel handla om bevismaterial och andra officiella handlingar. Oftast är det bara översättare med en särskild certifiering som har rätt att utföra sådana översättningar i Sverige endast auktoriserade översättare. 

Vitt skilda regler för juridiskt giltighet i olika länder

En översättare som är specialiserad på juridiska översättningar eller är advokat i sitt land, behöver inte nödvändigtvis vara en auktoriserad eller certifierad översättare. För detta krävs särskild examen. Regelverket för hur man översätter till juridisk likvärdig text skiljer sig mycket från land till land. I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar översättare. De som vill bli auktoriserade måste göra krävande prov för att bevisa att de har de nödvändiga språkkunskaperna. Notera att det inte endast är språkkunskaperna som testas, utan också att översättaren också har djupgående ämneskunskaper inom juridik och finans. Läs gärna mer om detta under Auktoriserad översättning.

 Vi kan exempelvis hjälpa dig med översättning av:

 • immaterialrätt och patent
 • kontrakt och avtal
 • korrespondens
 • bokslut och årsredovisningar
 • texter för rättslig marknadsföring
 • expertrapporter
 • utredningar
 • juridiska och tekniska dokument kring fastighetstransaktioner
 • lagtexter, författningssamlingar, dokument i samband med rättstvister
 • registreringsdokument
 • vittnesmål och domar
 • licenser
 • skiljedomsförfaranden

Modersmålsprincipen ett kvalitetskrav

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna och ett kvalitetskrav när det gäller juridisk översättning. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med engelska som modersmål översätter till engelska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Kvalitetssäkrad översättning i enlighet med ISO 17100

Vi är kvalitetscertifierade sedan 2011 och från 2015 enligt den då nya ISO standarden ISO 17100. Att vara ISO certifierad innebär att vi tagit kostnaden och det stora arbetet att dokumentera och kvalitetssäkra alla våra processer, allt från krav på och rekrytering av översättare till kvalitetssäkring av varje individuell översättning som vi utför. Som exempel kan vi nämna att vi enbart använder universitetsutbildade professionella heltidsöversättare med specialisering inom juridik. Samtliga översättningar korrekturläses av en andra översättare med samma kvalifikationer som den som genomförde översättningen. Att vi lever upp till kriterierna i vår certifiering kontrolleras löpande av den organisation som certifierade oss. Att vi är en kvalitetscertifierad juridisk översättningsbyrå innebär också att vi lämnar kvalitetsgaranti på de översättningar som vi genomför. Här kan du läsa mer om vad vår ISO 17100 certifiering innebär.

Sekretess

Vi tillämpar sträng sekretess vad gäller all information som kommer oss tillhanda i samband med uppdrag. All vår personal såväl projektledare, översättare som administrativ personal är bundna av strikta sekretessavtal.

Vad kostar en juridisk översättning

Ladda upp ditt dokument direkt i vår översättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en juridisk översättning. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Om du har frågor kan kontakta oss dygnet runt på e-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalificerad juridisk översättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>