The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Professionell dokumentöversättning online

Professionell dokument översättning inom juridik, ekonomi och finans samt medicin och teknik.

Samtliga de över 5 000 professionella översättare som arbetar för The Native Translator för med sig en mycket stor mängd erfarenhet och kompetens till varje projekt. Kunskap, kompetens och professionalism som är grunden till att vi idag är världsledande på högkvalitativ översättning av dokument och texter direkt över internet, och vi ensamma om att kunna utföra auktoriserad och certifierad översättning mellan över 100 språk direkt online.

Universitetsutbildade översättare med fackkompetens

Kvaliteten på en översättning bestäms av tre viktiga faktorer; översättaren måste naturligtvis vara flytande på både käll- och målspråk, han/hon måste ha en mycket god fackkunskap inom det ämnesområde som skall översättas och till sist men inte minst översättarens lingvistiska förmåga dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift måste vara mycket god.

Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast professionella översättare med fackkompetens inom det område de översätter och de översätter naturligtvis endast till sitt modersmål.

Vi erbjuder ett komplett utbud av översättningstjänster för texter och dokument såsom:

  • Handböcker
  • Tekniska manualer
  • Juridiska kontrakt och avtal
  • Broschyrer & kataloger
  • Finansiella rapporter
  • Medicinska journaler
  • Och många fler

Vi är ett rationellt modernt alternativ till mer traditionella översättningsbyråer. Tillgängliga dygnet runt, lokala på över 60 marknader och tack vara vår storlek så kan vi hantera mycket stora volymer på kort tid.

Auktoriserad översättning med kvalitetsgaranti

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO17100 och kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är certifierande myndighet, detta ger naturligtvis dig som kund en stor trygghet.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar ofta mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. 

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens external link in new windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.