The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Medicinsk facköversättning utförd av språkutbildade läkare, forskare och specialiserade medicinska facköversättare..

Professionell medicinsk översättning från svenska till engelska, engelska till svenska och i över 600 andra språkkombinationer.

I den medicinska världen är en kvalitetsöversättning ett måste. Att låta en översättare som inte kan medicinska begrepp och medicinsk terminologi översätta medicinska texter är att sätta patientsäkerheten på spel. Medicinsk översättning ställer utomordentligt stora krav på noggrannhet och inte minst medicinsk kompetens hos översättaren. Våra medicinska översättningar utförs därför alltid av kvalificerade medicinska facköversättare med expertis inom det specifika medicinska området.

Trygghet för dig, patienter och andra som tar medicin

Hos The Native Translator är det språkutbildade läkare, sjukvårdspersonal och forskare som översätter dina medicinska texter. De är flytande på källspråket och har målspråket som modersmål. Översättarnas språkutbildning är på högskolenivå – både vad gäller källspråket och målspråket. Vi hanterar medicinska översättningar till och från över 100 språk bland dem engelska, kinesiska, tyska, danska, norska, finska, franska, spanska, japanska och ryska. För större projekt hänvisar vi till vår företagsservice The Business Translator.

Vi översätter bland annat medicinska texter för:

 • läromedel
 • kliniska protokoll
 • apoteksförpackningar
 • bipackssedlar
 • patientinformation
 • medicinska journaler & medicinska utlåtanden
 • patent & patentansökningar
 • märkning av apparatur
 • medicinska protokoll
 • medicinsk terminologi
 • medicinska artiklar och avhandlingar
 • medicinska forskningsresultat
 • hemsidor.

Att tänka på för en korrekt medicinsk översättning:

Översättning av medicinska dokument kräver en hög formell nivå av språkkunskaper, analytisk förmåga, och djupa kulturella kunskaper i såväl käll- som målspråket. Välj alltid en medicinsk översättare som har formell utbildning i sitt käll- och målspråk på minimum högskolenivå och är expert på terminologin i ämnet. Professionella översättare i medicin gör alltid research av textens terminologi, för att validera till motsvarigheter i målspråket, i synnerhet vid översättning till ett språk med flera regionala variationer.

Tänk även på att kvaliteten på ett källdokument i hög grad påverkar den slutliga översättningen. Om det finns förvirrande eller dåligt skrivna avsnitt kommer översättningen vara lika förvirrande.

Kvalitetssäkrad översättning i enlighet med ISO 17100

Vi är kvalitetscertifierade sedan 2011 och från 2015 enligt den då nya ISO standarden ISO 17100. Att vara ISO certifierad innebär att vi tagit kostnaden och det stora arbetet att dokumentera och kvalitetssäkra alla våra processer, allt från krav på och rekrytering av översättare till kvalitetssäkring av varje individuell översättning som vi utför. Som exempel kan vi nämna att vi enbart använder universitetsutbildade professionella heltidsöversättare med specialisering inom det ämnesområde de översätter. Samtliga översättningar korrekturläses av en andra översättare med samma kvalifikationer som den som genomförde översättningen. Att vi lever upp till kriterierna i vår certifiering kontrolleras löpande av den organisation som certifierade oss. Att vi är en kvalitetscertifierad medicinsk översättningsbyrå innebär också att vi lämnar kvalitetsgaranti på de översättningar som vi genomför.

Sekretess

Vi tillämpar sträng sekretess vad gäller all information som kommer oss tillhanda i samband med uppdrag. All vår personal såväl projektledare, översättare som administrativ personal är bundna av strikta sekretessavtal.

Vad kostar en översättning

Ladda upp ditt dokument direkt i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal så får du direkt, på under 1 minut, både pris och förväntad leveranstid för en medicinsk översättning. Du kan beställa översättningen och betala med ditt kreditkort direkt online. Vi accepterar: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och ApplePay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi försöker att svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalificerad medicinsk översättning direkt över internet.