The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Medicinsk facköversättning utförd av språkutbildade läkare, forskare och specialiserade medicinska facköversättare..

Kvalitetssäkrad medicinsk översättning till 25 språk, ISO 17100

Oavsett om det handlar om en doktorsavhandling, medicinteknisk broschyr, patientjournal, eller en annan text inom det medicinska fackområdet så kan du som kund lita på att vi har rätt kompetens. Våra medicinska översättningar utförs alltid av kvalificerade medicinska facköversättare med expertis inom det specifika medicinska området.

Trygghet för dig, patienter och andra som tar medicin

Hos The Native Translator är det medicinska facköversättare, språkutbildade läkare, sjukvårdspersonal och forskare som översätter dina medicinska texter. De kan den medicinska terminologin och är flytande på källspråket och med målspråket som modersmål. Översättarnas språkutbildning är på högskolenivå – både vad gäller källspråket och målspråket. Vi hanterar medicinska översättningar till och från över 25 språk bland dem arabiska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, japanska, kinesiska, norska, polska, spanska, tyska ungerska, rumänska och ryska.

Medicinska texter vi ofta översätter:

  • läromedel
  • kliniska protokoll
  • bipackssedlar
  • patientinformation
  • medicinska journaler & medicinska utlåtanden
  • patent & patentansökningar
  • medicinska protokoll
  • medicinska artiklar och avhandlingar
  • medicinska forskningsresultat
  • hemsidor.

Att tänka på för en korrekt medicinsk översättning:

Översättning av medicinska dokument kräver en hög formell nivå av språkkunskaper, analytisk förmåga, och djupa kulturella kunskaper i såväl käll- som målspråket. Välj alltid en medicinsk översättare som har formell utbildning i sitt käll- och målspråk på minimum högskolenivå och är expert på terminologin i ämnet. Professionella översättare i medicin gör alltid research av textens terminologi, för att validera till motsvarigheter i målspråket, i synnerhet vid översättning till ett språk med flera regionala variationer.

Tänk även på att kvaliteten på ett källdokument i hög grad påverkar den slutliga översättningen. Om det finns förvirrande eller dåligt skrivna avsnitt kommer översättningen vara lika förvirrande.

Medicinska översättningar du kan lita på

Att välja rätt medicinsk översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat. The Native Translator är certifierad enligt ISO17100 och vårt arbete kontrolleras regelbundet av Austrian Standards som är ett ackrediterat certifieringsorgan. Du kan läsa mer om vad ISO17100 certifieringen innebär här: Opens external link in new windowISO17100.

Sekretess är en självklarhet

Vi hanterar alltid stora mängder mycket känslig information och är naturligtvis mycket noga med att upprätthålla en strikt sekretess. All vår personal arbetar under sekretessavtal. Våra servrar är SSL säkrade för att din information inte skall hamna i fel händer.

Hur mycket kostar en medicinsk översättning?

Ladda upp ditt dokument i vår Öppnar intern länk i nuvarande fönsteröversättningsportal så får du svar direkt. Det tar mindre än 1 minut att beräkna både pris och förväntad leveranstid för en översättning av ditt dokument. Du kan beställa din översättning och betala med kreditkort online, och vi accepterar följande betalningsmetoder: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och Apple Pay.

Har du frågor, behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post, vi försöker att svara inom 15 minuter.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad medicinsk översättningsbyrå specialiserad på översättning av bl.a. medicinska texter och dokument direkt online.