Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå lämnar vi kvalitetsgaranti på våra översättningar

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Vad är kvalitet?

Kvalitet difinieras av Wikipedia som: "Storhet som beskriver hur väl en eller flera egenskaper hos en företeelse, vara eller tjänst uppfyller ett behov". Värdet är något subjektivt och ofta helt individuellt och så är det också med översättningskvalitet. Vad är en bra översättning, det är det första vi måste definiera om vi skall kunna mäta kvaliten på en översättning.

Här kommer begrepp som målgrupp, terminologi, semantik, syntax, stilistik etc. in i bilden. Kort sagt det som för någon kan vara en utmärkt text kan vara ganska dålig för någon annan om den inte är anspassad till mottagaren. Målgruppsanpassning och därmed val av terminologi är oerhört viktigt och därför är det viktigt att du när du beställer en översättning berättar för oss vem som skall läsa den här texten, vilken språkligt nivå skall vi översätta till. "Han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin" skrev en klok man (Erik Axel Karlfeldt).

Rätt översättare för ditt uppdrag

Alla våra översättare har minst universitetsexamen på kandidatnivå och många även en PhD. Det innebär att de har mycket goda språkliga kunskaper, specialistkunskaper och en generellt en mycket hög utbildningsnivå. Detta är en förutsättning för att kunna göra översättningar av högsta kvalitet. När det är sagt så är det så att man för varje översättningsuppdrag måste måste välja en översättare som både stilistikst och terminologiskt passar till den som skall läsa texten, texten kan nämligen bli både för svår och för simpel.

Rätt översättare för varje ämne

Vi väljer allt översättare med omsorg, dvs. en översättare som har mycket goda kunskaper i källspråket och har målspråket som sitt modersmål. Dessutom så är han/hon specialiserad inom just det ämnesområde där du behöver hjälp oavsett om det är inom juridik/patent, medicin, finans, marknadsföring/PR , IT/teknologi/teknik eller turism.

När vi säger att vi använder översättare som är specialiserade inom ett visst område så menar vi att han/hon har specialistutbildning som översättare inom området eller har yrkeserfarenhet inom fackområdet. Oavsett vad så har översättaren den kompetens som skall till för att kunna leverera en professionell översättning som i alla avseenden lever upp till mycket höga krav både språkligt och terminologiskt.

Vad är en bra översättning?

En översatt text ska återge både betydelsen och tonen i originaldokumentet – den ska vara som en spegelbild i ett nytt språk. Det är onekligen en utmaning att utöver innehållet även översätta ”känslan” i dokumentet. Bara de som har målspråket som sitt modersmål och dessutom har mycket goda kunskaper i textens originalspråk och ämne kan klara av detta.

Som en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå garanterar vi översättningar av högsta kvalitet. Att du är nöjd är av största betydelse för oss. Så om du av någon anledning är missnöjd med din översättning, kommer vi att översätta din text igen från början till slut. Samtidigt kan det vara på sin plats att påpeka att ingen översättning kan bli bättre än den ursprungliga texten.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>