The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

VAD ÄR EN AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING?

En svensk auktoriserad översättare har mottagit sin auktorisation av Kammarkollegiet

När vi i Sverige talar om auktoriserad översättning så menar vi oftast en översättning gjord av en översättare som auktoriserats av Kammarkollegiet. En översättare som önskar att bli auktoriserad måste genomgå ett testbatteri för att visa att man har den standard som krävs, kraven är stränga och de flesta som går upp till test passerar inte kammarkollegiets nålsöga. Auktorisationen är därmed en kvalitetsgaranti men ingen garanti för att det alltid blir rätt. Den officiella yrkestiteln är auktoriserad translator och som sådan så har man lagstadgad tystnadsplikt.

Är det alltid bäst att välja en auktoriserad translator?

För att blir auktoriserad translator skall man genomgå ett översättningsprov som omhandlar finansiella, juridiska och allmänna texter. Det är just inom dessa områden som en auktoriserad översättare eller translator har sin styrka. Behöver man översätta en medicinsk text så är sällan en auktoriserad översättare den bästa lösningen utan då är det bättre att välja en översättare som är specialiserad inom medicin.

Accepteras en auktoriserad översättning som är gjord i Sverige utomlands?

Generellt kan man säga att det gör den inte utan vidare. Det handlar då inte om att man betvivlar kompetensen hos svenska auktoriserade översättare utan helt enkelt det faktum att varje land har sin modell för att auktorisera översättare och det måste gå att på ett enkelt sätt kontrollera att översättaren faktiskt är auktoriserad. För att en översättning som gjorts av en svensk auktoriserad översättare skall acepteras utomlands så måste den förses med en apostille eller legaliseras. Du kan läsa mer om detta här: Öppnar extern länk i nytt fönsterVad är en apostille? Öppnar extern länk i nytt fönsterNär behöver ett dokument legaliseras?

Vem auktoriserar översättare utanför Sverige?

Auktorisation av översättare sker på olika sätt i olika länder. I t.ex. de germanska länderna och Frankrike så är det domstolarna som auktoriserar översättare. I länder som Spanien, Ungern och Polen så är det respektive lands utrikesdepartment som gör det medan i t.ex. Danmark, Grekland, Ryssland, Ukraina, Italien m.fl. så finns det unget auktorisationssystem utan översättaren måste inför en notarie eller domare bekräfta att det är en korrekt översättning utförd efter bästa förmåga. I de anglosaxiska länderna så "certifieras" översättarna ev en organsiation som också organiserar översättare, i USA ATA och i UK ITI Institute of Translation and Interpreting.

Jag behöver översätta ett svensk dokument till tyska

Om du väljer att genomföra översättningen hos The Native Translator så kommer vi att använda en översättare som är auktoriserad i Tyskland och det finns det flera skäl till. Vi använder per definition alltid en översättare som har målspråket som modersmål och som bor i ett land där språket talas därför att du får som oftast en bättre översättning. I och med att översättare är auktoriserad i Tyskland så behöver inte heller dokumentet förses med en apostille för att visa att översättare är auktoriserad i Sverige. Däremot så kan det vara nödvändigt att förse dokumentet med en apostille för att visa att originaldokumentet är äkta och det skall då göras innan dokumentet översätts då apostillen också skall översättas.

Jag behöver översätta en dokument på franska till svenska

Analogt med ovan så väljer vi då alltid en svensk auktoriserad översättare därför att du får en bättre översättning när översättaren har målspråket som modersmål och dessutom bor och lever i Sverige. Du behöver inte någon apostille med mindre det behövs en apostille för att bekräfta originaldokumentets äkthet.

Jag behöver översätta ett svensk dokument till engelska, det skall användas i Australien

Då väljer vi en av våra översättare som är certifierade av NAATI i Australien. Om du skall presentera din översättning för myndigheter eller skolor i Australien så kan du då göra det utan att få problem. Analogt med detta om ditt dokument skall användas i England så väljer vi en brittisk översättare, till Canada en canadensisk och till USA en amerikansk certifierad översättare.

Kan jag beställa en auktoriserad översättning direkt online.

Ja det kan du i de flesta språkkombinationer det finns dock några länder där man fortfarande kräver att originaldokumentet skall visas upp för översättaren.

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du offert på en auktoriserad översättning!

Här kan du läsa om och beställa en auktoriserad översättning till några av de största språken:

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till arabiska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till engelska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till finska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till franska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till grekiska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till italienska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till kinesiska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till nederländska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till polska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till portugisiska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till rumänska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till ryska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till spanska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till tjeckiska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till turkiska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till tyska

Öppnar extern länk i nytt fönsterAuktoriserad översättning till ukrainska

Översättning med kvalitetsgaranti

The Native Translator är ett globalt översättningsföretag och kvalitetscertifierad enligt ISO17100. Vårt arbete kontrolleras regelbundet av certifierande myndighet och detta ger naturligtvis dig som kund en mycket stor trygghet. Du kan läsa mer om vad ISO17100 certifieringen innebär här: ISO17100

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vill du ha en offert eller behöver du kontakta oss?

Öppnar intern länk i nuvarande fönsterLadda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på Öppnar fönster för att skicka e-poste-post.

The Native Translator är en global översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 och specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.