Auktoriserad översättning polska The Native Translator

Auktoriserad översättare polska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Auktoriserad översättning av finansiella, juridiska och medicinska dokument till och från polska

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som utför auktoriserad översättning av bl.a. avtal, betyg, intyg, födelseattester, vigselbevis, skilsmässodomar, dödsattester, årsredovisningar, polisutredningar, stämningar och lagtexter från svenska till och från polska.

Vad är en auktoriserad översättning

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som den korrekta yrkestiteln är. En auktoriserad translator har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett kompetensprov. Man måste genomgå detta kompetensprov i varje språkriktning som man önskar att vara auktoriserad i, dvs om man är auktoriserad översättare från svenska till polska så innebär det inte att man automatiskt också är auktoriserad från polska till svenska.

När krävs det en auktoriserad översättning

Det är oftast nödvändigt med en auktoriserad översättning när dokumentet kommer att lämnas till ett universitet, myndighet eller användas i offentlig förvaltning. Exempel på sådana dokument är; personhandlingar, betyg, domar, stämningar, registerdokument och liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till polska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till polska hos oss så använder vi en översättare som är auktoriserad från svenska till polska i mottagarlandet Polen. Fördelen med detta är att då behövs ingen apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad. I Polen är det Justitsiedepartement som auktoriserar översättare.

Auktoriserad översättning från polska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från polska till svenska så försöker vi alltid använda en översättare som är auktoriserad från polska till svenska av Kammarkollegiet. Orsaken är naturligtvis som beskrivit ovan att då behövs det inte heller någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

Både i Sverige och i Polen så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt.

Kvalitetssäkrad översättning till och polska ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess en självklarhet

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en översättning till/från polska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>