Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare polska

Auktoriserad översättning av finansiella, juridiska och medicinska dokument till och från polska, du kan beställa här online.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som utför auktoriserad översättning av bl.a. avtal, betyg, intyg, födelseattester, vigselbevis, skilsmässodomar, dödsattester, årsredovisningar, polisutredningar, stämningar och lagtexter från svenska till och från polska.

Vad är en auktoriserad översättning

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som den korrekta yrkestiteln är. En auktoriserad translator har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett kompetensprov. Man måste genomgå detta kompetensprov i varje språkriktning som man önskar att vara auktoriserad i, dvs om man är auktoriserad översättare från svenska till polska så innebär det inte att man automatiskt också är auktoriserad från polska till svenska.

När krävs det en auktoriserad översättning

Det är oftast nödvändigt med en auktoriserad översättning när dokumentet kommer att lämnas till ett universitet, myndighet eller användas i offentlig förvaltning. Exempel på sådana dokument är; personhandlingar, betyg, domar, stämningar, registerdokument och liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till polska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till polska hos oss så använder vi en översättare som är auktoriserad från svenska till polska i mottagarlandet Polen. Fördelen med detta är att då behövs ingen apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad. I Polen är det Justitsiedepartement som auktoriserar översättare.

Auktoriserad översättning från polska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från polska till svenska så använder vi alltid en översättare som är auktoriserad från polska till svenska av Kammarkollegiet. Orsaken är naturligtvis som beskrivit ovan att då behövs det inte heller någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

Både i Sverige och i Polen så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en översättning till/från polska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>