Auktoriserad översättare portugisiska
Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare portugisiska

Auktoriserad översättare till och från portugisiska av finansiella och juridiska dokument

I de flesta länder kräver offentliga myndigheter och institutioner att offentliga dokument ska översättas av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta titeln. Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning till och från portugisiska är: Adoptionshandlingar, arvsdokument, betygsdokument, domar, dödsattester, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, stämningar, vigselbevis, årsredovisningar, osv.

Vad är en auktoriserad portugisisk översättning

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad portugisisk översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. En auktoriserad translator har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett krävande kompetensprov.

Auktoriserad översättning från svenska till portugisiska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till portugisiska hos oss så använder vi så långt möjligt en översättare som är auktoriserad i Portugal. Översättningen notariseras därefter hos notarie och är då giltig i Portugal. Fördelen med detta är att då behövs ingen apostille från Sverige som bekräftar att översättaren är auktoriserad. Vi utför auktoriserad översättning från svenska till portugisiska och från fler än 25 andra språk däribland danska, engelska, tyska, franska och italienska.

Auktoriserad översättning från portugisiska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från portugisiska till svenska så använder vi oftast översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Orsaken är att då behövs det inte någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad. Om en portugisisk översättare utför uppdraget så kommer översättningen notariserad så att den är giltig i Sverige. Vi utför auktoriserad översättning från portugisiska till fler än 25 språk däribland svenska, engelska, tyska, franska.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

I Sverige så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt. Är översättningen gjord i Portugal så följer en apostille med översättningen

Portugisisk översättning med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess är naturligtvis en självklarhet

Vi hanterar mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. All personal både administrativ personal, projektledare och våra nederländska översättare är omfattade av sekretessavtal. Auktoriserade översättare har dessutom en lagstadgad tystnadsplikt.

Här kan du beställa en översättning till eller från portugisiska

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en översättning till/från portugisiska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>