Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare portugisiska

Auktoriserad översättning till och från portugisiska av finansiella, juridiska och medicinska dokument, du kan beställa här direkt online.

The Native Translator utför auktoriserad översättning av bl.a. avtal, betyg, födelseattester, vigselbevis, skilsmässodomar, dödsattester, årsredovisningar, kontoutdrag, stämningar och lagtexter från svenska till portugisiska och från portugisiska till svenska.

Vad är en auktoriserad portugisisk översättning

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad portugisisk översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. En auktoriserad translator har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet efter att ha genomgått ett krävande kompetensprov.

När krävs det en auktoriserad översättning

När en översättning skall lämnas till ett universitet, domstol, myndighet eller användas inom offentlig förvaltning så krävs det nästan alltid att det är en auktoriserad översättning. Exempel på sådana dokument är; betyg, personhandlingar, registerdokument, domar, stämningar och liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till portugisiska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till portugisiska hos oss så använder vi så långt möjligt en översättare som är auktoriserad i Portugal. Översättningen notariseras därefter hos notarie och är då giltig i Portugal. Fördelen med detta är att då behövs ingen apostille från Sverige som bekräftar att översättaren är auktoriserad. Vi utför auktoriserad översättning från svenska till portugisiska och från fler än 25 andra språk däribland engelska, tyska, franska och italienska.

Auktoriserad översättning från portugisiska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från portugisiska till svenska så använder vi oftast översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet. Orsaken är att då behövs det inte någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad. Om en portugisisk översättare utför uppdraget så kommer översättningen notariserad så att den är giltig i Sverige. Vi utför auktoriserad översättning från portugisiska till fler än 25 språk däribland svenska, engelska, tyska, franska.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

I Sverige så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt. Är översättningen gjord i Portugal så följer en apostille med översättningen

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Offert direkt online

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till/från portugisiska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>