Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare rumänska

Auktoriserad översättning från svenska till rumänska och rumänska till svenska av juridiska, finansiella och medicinska dokument.

The Native Translator utför auktoriserad översättning av bl.a. kontrakt, betyg och intyg, vigselbevis, skilsmässodomar, dödsattester, årsredovisningar, kontoutdrag, stämningar och lagtexter från svenska till rumänska och från rumänska till svenska.

Vad är en auktoriserad rumänsk översättning

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som den korrekta yrkestiteln är. En auktoriserad översättare har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet i Sverige eller Justitieministeriet i Rumänien. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel.

När krävs det en auktoriserad översättning

Du behöver oftast en auktoriserad översättning när dokumentet skall användas i samband med ansökan till ett universitet, lämnas till en domstol, myndighet eller användas inom offentlig förvaltning. Exempel på sådana dokument är; betyg, personbevis, registerdokument, domar mm.

Auktoriserad översättning från svenska till rumänska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till rumänska hos oss så använder vi oftast en översättare som är auktoriserad i mottagarlandet Rumänien. Fördelen med detta är att då behövs ingen apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad. En översättning gjord av en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet måste per definition förses med en apostille som visar att övertsättaren är auktoriserad.

Auktoriserad översättning från rumänska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från rumänska till svenska så använder vi så långt möjligt översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige. Orsaken är naturligtvis som beskrivits ovan att det då inte behövs någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

Både i Sverige och i Rumänien så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt affidavit.

Modersmålsprincipen vid översättning till och från rumänska

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna när det gäller professionell översättning till och från rumänska och oerhört viktig när vi skall välja översättare till ditt uppdrag. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med rumänska som modersmål översätter till rumänska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Sekretess är naturligtvis en självklarhet

Vi hanterar mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. All personal både administrativ personal, projektledare och våra rumänska översättare är omfattade av sekretessavtal. Auktoriserade översättare har dessutom en lagstadgad tystnadsplikt.

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till/från rumänska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning till och från rumänska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>