Auktoriserad översättare rumänska

Auktoriserad översättare rumänska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Auktoriserad översättare från svenska till rumänska och rumänska till svenska

I de flesta länder kräver offentliga myndigheter och institutioner att offentliga dokument ska översättas av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta titeln. Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning till och från rumänska är: Adoptionshandlingar, arvsdokument, betygsdokument, domar, dödsattester, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, stämningar, vigselbevis, årsredovisningar, osv.

Vad är en auktoriserad rumänsk översättning

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som den korrekta yrkestiteln är. En auktoriserad översättare har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet i Sverige eller Justitieministeriet i Rumänien. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel.

Auktoriserad översättning från svenska till rumänska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till rumänska hos oss så använder vi oftast en översättare som är auktoriserad i mottagarlandet Rumänien. Fördelen med detta är att då behövs ingen apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad. En översättning gjord av en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet måste per definition förses med en apostille som visar att övertsättaren är auktoriserad.

Auktoriserad översättning från rumänska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från rumänska till svenska så använder vi så långt möjligt översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige. Orsaken är naturligtvis som beskrivits ovan att det då inte behövs någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

Både i Sverige och i Rumänien så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt affidavit.

Modersmålsprincipen vid översättning till och från rumänska

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna när det gäller professionell översättning till och från rumänska och oerhört viktig när vi skall välja översättare till ditt uppdrag. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med rumänska som modersmål översätter till rumänska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Rumänsk översättning med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess är naturligtvis en självklarhet

Vi hanterar mycket stora mängder känslig information och är naturligtvis alltid noga med att upprätthålla en mycket strikt sekretess. All personal både administrativ personal, projektledare och våra rumänska översättare är omfattade av sekretessavtal. Auktoriserade översättare har dessutom en lagstadgad tystnadsplikt.

Här kan du beställa en auktoriserad översättning till eller från rumänska

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till/från rumänska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning till och från rumänska direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>