The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning från svenska till franska, beställ nu direkt online

Auktoriserad översättning av dokument och texter från svenska till franska inom juridik, ekonomi, medicin samt teknik

Vi utför auktoriserad översättning från svenska till franska och kan hjälpa dig med en auktoriserad översättning av affärsplaner, finansiella rapporter, kontrakt och avtal, betyg, domar mm. Vi översätter från svenska och 25 andra språk till franska. Våra översättare är auktoriserade i Frankrike vilket innebär att du inte behöver någon apostille från Notartius Publicus som bekräftar att översättaren är av Kammarkollegiet auktoriserad att översätta till franska och du slipper kostnaden på ca: 500 kr per dokument.

Våra översättare är flytande på svenska och översätter till sitt franska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. Våra översättare har:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • översätter enbart till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • översätter endast till sitt franska modersmål

ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 certifierad och från 2015 enligt ISO 17100. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart definierar den rent administrativa processen utan lägger stor vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. Våra  översättare har kompetens inom ämnesområdet och dessutom alltid målspråket som modersmål.

Sekretess är en självklarhet för oss

Vi arbetar dagligen med strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Ladda upp ditt dokument i vår portal, du för en offert på under en minut.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad fransk översättning direkt över internet.