Auktoriserad översättning engelska

Auktoriserad översättning till och från engelska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Här kan du beställa en auktoriserad översättning mellan engelska och över 60 andra språk

En auktoriserad översättning är nödvändigt när du ska översätta offentliga dokument som, registerdokument, domar, betyg eller intyg, dvs. dokument som skall vara juridiskt bindande. Vi utför auktoriserad översättning till och från engelska av dokument som kräver juridisk giltighet och stämpel från en auktoriserad översättare oavsett var i världen dokumentet skall användas. Vi utför auktoriserad översättning från svenska till engelska och engelska till svenska men också mellan engelska och över 60 andra språk.

Auktoriserad översättning till engelska

Om du behöver en auktoriserad översättning till engelska så använder vi uteslutande översättare som är auktoriserade i Australien, Canada, England  eller USA dvs i det land där översättningen skall användas. Det innebär att översättningen inte behöver stämplas av Notarius Publicus i Sverige för att accepteras. Det NP gör är endast att han/hon bekräftar att översättaren är auktoriserad i Sverige, det är inte en bekräftelse på att översättningen är korrekt utförd. Skall däremot översättningen användas i ett land där engelska inte är det officiella språket så använder vi en översättare som är auktoriserad i Sverige och då måste översättningen stämplas dvs. notariseras av NP.

Auktoriserad översättning från engelska

Behöver du en auktoriserad översättning från engelska till svenska så använder vi alltid en svensk översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige. Om du behöver översätta från engelska till franska så görs den auktoriserade översättningen av en fransk översättare, till spanska av en i Spanien auktoriserad engelsk översättare etc.

Vi utför auktoriserad översättning till och från engelska av följande typer av dokument:

 • Juridiska dokument: Från avtal och kontrakt, betyg, code of conduct, domar och lagtexter, produktgarantier och licensavtal, kollektivavtal och anställningsavtal, registerdokument, lagfarter samt dokument för upphandlingar.
 • Finansiella dokument: Årsredovisningar, delårsrapporter, fondprospekt och andra finansiella dokument  – vi anpassar vi oss till dina specifika översättningsstandarder (terminologi, stil, formatering) för att försäkra oss om att du ska få översättningar av hög kvalitet och att dina texter förstås av din mottagare.

Med målspråket som modersmål

När du beställer en auktoriserad översättning hos The Native Translator så görs alltid översättningen av en översättare som har målspråket som modersmål. Dvs. om översättningen skall göras till engelska så är det en auktoriserad översättare med engelska som modersmål som kommer att översätta ditt dokument,

Sekretess och säker filhantering

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. All vår personal är bunden av sekretessavtal. Dina filer hanteras med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Engelsk översättning med kvalitetsgaranti ISO 17100

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på alla våra engelska översättningar det innebär att de översättningar vi genomför är korrekta både språkligt och terminologiskt. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Vill du beställa en auktoriserad engelsk översättning?

Här kan du både få en offert och beställa en auktoriserad översättning till eller från engelska av ett dokument eller en text, klicka på PRISKALKYLATOR.

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad engelsk översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>