Auktoriserad översättning till nederländska

Auktoriserad översättning från svenska till nederländska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Auktoriserad översättning från svenska till nederländska inom juridik, finans samt medicin.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som översätter och certifierar dokument från svenska till nederländska, dokument som måste presenteras för myndigheter, domstolar, universitet mm. i Nederländerna. Certifieringen eller auktoriseringen som det heter i Sverige är en kvalitetsgaranti och säkrar mottagaren att dokumentet är översatt i enlighet med god translatorsed och överensstämmer med originalet. En översättning gjord av en i Sverige auktoriserad översättare till nederländska måste generellt sett alltid apostillstämplas av Notarius Publicus för att accepteras utanför Sveriges gränser då det inte finns en internationell standard för auktoriserade översättningar.

2016 kom det dock en ny EU-förordning 2016/1191 som säger att dokument som är utfärdade av en myndighet i land inom EU behöver enligt dessa EU regler ingen apostille om det skall presenteras av privatperson för en myndighet i ett annat EU land. Är det dokument som gäller företag så kvarstår apostillekravet.

När behöver jag en auktoriserad översättning

 • Privatpersoner kan behöva lämna in en auktoriserad översättning av personbevis, slutbetyg, diplom, arbetsintyg, dödsfallsintyg, testamente, bouppteckning, dom om äktenskapsskillnad, adoptionshandlingar, yrkeslegitimation, hindersprövning
 • Företag som etablerar sig utomlands ombeds att skicka en auktoriserad översättning av registerutdrag, bolagsordning, årsredovisning
 • Myndigheter måste ha en auktoriserad översättning för att begära rättshjälp, skicka en förfrågan om överflyttning eller svara på en skrivelse från sina utländska motsvarigheter

Auktoriserad översättning till nederländska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess är vår etiska standard

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det.

Vill du beställa en auktoriserad översättning till nederländska?

Här kan du både få en offert och beställa en auktoriserad översättning till nederländska, klicka på PRISKALKYLATOR. Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera auktoriserad översättning av dokument och texter till bl.a. nederländska direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>