Auktoriserad översättare finska

Auktoriserad översättare finska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Auktoriserad översättare från svenska till finska och finska till svenska av finansiella, och juridiska dokument. ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på auktoriserad översättning.

The Native Translator utför auktoriserad översättning av bl.a. avtal, betyg och intyg, vigselbevis, skilsmässodomar, dödsattester, årsredovisningar, kontoutdrag, stämningar och lagtexter från svenska till finska och från finska till svenska och du kan beställa din översättning direkt online.

Vad innebär det att en översättning är auktoriserad?

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som är gjord av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta yrkestiteln. En auktoriserad översättare finska har fått sin auktorisation av Kammarkollegiet i Sverige eller Utbildningsstyrelsen i Finland. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel.

När krävs det en auktoriserad översättning

Du behöver oftast en auktoriserad översättning när dokumentet skall användas i samband med ansökan till ett universitet, lämnas till en myndighet eller användas inom offentlig förvaltning. Exempel på sådana dokument är; betyg, personhandlingar, registerdokument, domar, stämningar och liknande.

Auktoriserad översättning från svenska till finska

Om du beställer en auktoriserad översättning från svenska till finska hos oss så använder vi oftast en översättare som är auktoriserad i mottagarlandet Finland. Fördelen med detta är att då behövs ingen apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad. En översättning gjord av en översättare som är auktoriserad utanför mottagarlandet måste per definition förses med en apostille som visar att övertsättaren är auktoriserad.

Auktoriserad översättning från finska till svenska

När det gäller auktoriserade översättningar från finska till svenska så använder vi alltid översättare som är auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige. Orsaken är naturligtvis som beskrivits ovan att då behövs det inte heller någon apostille som visar att översättaren är auktoriserad.

Hur kan jag se att en översättning är auktoriserad

Både i Sverige och i Finland så stämplar och signerar översättaren sin översättning till skillnad från t.ex. i de anglosaxiska länderna där översättaren skriver en deklaration där han eller hon under straffansvar bekräftar att översättningen är korrekt.

Sekretess en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Här kan du beställa en auktoriserad översättning till eller från finska

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning till/från finska direkt online.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>