Här kan du beställa en auktoriserad översättning

Här kan du beställa en auktoriserad översättning direkt online

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Behöver du en auktoriserad översättning från svenska till engelska, franska, italienska, tyska, spanska, ryska eller något av de andra 25 språken där vi utför auktoriserad översättning?

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på auktoriserad översättning. Här kan du beställa en auktoriserad översättning direkt online. Vi har auktoriserade översättare i samtliga de språkkombinationer där det finns en auktoriserad översättare och här kan du beställa en auktoriserad översättning mellan svenska och bl.a; arabiska, bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, lettiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska.

 Beställ en auktoriserad översättning här, du får en offert online på under 1 minut

Vad är en auktoriserad översättning?

En auktoriserad översättning är en översättning som gjorts av en auktoriserad översättare, dvs en översättare som godkänts i prov av Kammarkollegiet. Dokument som typiskt skall översättas av en auktoriserad översättare är betyg och intyg, domar, registerdokument och andra finansiella och juridiska dokument.

Läs mer om auktoriserad översättning

Vad är en auktoriserad översättare?

En auktoriserad översättare eller translator är en översättare som meddelats sin auktorisation av Kammarkollegiet. Dvs. en form av kvalitetssäkring av översättaren. En översättningsbyrå är inte och kan inte vara auktoriserad däremot så arbetar oftast auktoriserade översättare på en översättningsbyrå.

Läs mer om auktoriserad översättare

Accepteras en auktoriserad översättning gjord av en svensk auktoriserad översättare i utlandet?

Generellt så accepteras auktoriserade översättningar gjorda i Sverige i utlandet förutsatt att de försetts med en apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad. En förutsättning för att detta skall gälla är dock att landet där översättningen skall användas har undertecknat Haag konventionen av den 5 oktober 1961. För övriga länder är det fortfarande krav på legalisering. En legalisering görs av UD, behöver man en apostille så är det Notarius Publicus som utfärdar denna, NP utses av länstyrelsen och finns i alla större städer.

Läs mer om apostille

Vad är legalisering?

En legalisering innebär att UD bekräftar att en namnteckning eller stämpel på en svensk handling är äkta, den säger dock ingenting om innehållet i dokumentet. Legalisering krävs alltid av dokument som skal användas i ett land som inte underskrivit Haagkonventionen. Här kan du se vilka länder som har erkänt Haagkonventionen.

Läs mer om legalisering

Vad innebär notarisering?

I Sverige är Notarius Publicus är ofta en advokat, utsedd av länsstyrelsen som bland annat har till uppgift att hjälpa allmänheten med att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar. Notarius publicus kan också utfärda apostille på handlingar. Ett apostille-stämplat intyg visar att handlingen är undantagen från kravet på bestyrkande i andra länder enligt Haagkonventionen (Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents). I Sverige kan man enbart notarisera översättningar gjorda av översättare som är auktoriserade i Sverige.

Läs mer om notarisering

Vad är Haag konventionen?

Haag konventionen från den 5 oktober 1961 är ett avtal där man enats om att slopa kravet på legaisering av utländska handlingar. För länder som undertecknat konventionen räcker det med en apostille som i Sverige kan utfärdigas av Notarius Publicus. För privatpersoner etablerades 2016 ett avsteg för att underlätta fri rörlighet inom EU som innebär att dokument som utfärdats av en myndighet i ett EU land ej behöver apostilleras om det skall framvisas i annat EU land (EU) 2016/1191

Läs mer om Haag konventionen

Vi utför auktoriserad översättning till fler än 30 språk

Här kan du läsa mer om våra auktoriserade översättningar:

Auktoriserad översättning till engelska

Auktoriserad översättning till finska

Auktoriserad översättning till franska

Auktoriserad översättning till grekiska

Auktoriserad översättning till italienska

Auktoriserad översättning till japanska

Auktoriserad översättning till kinesiska

Auktoriserad översättning till nederländska

Auktoriserad översättning till norska

Auktoriserad översättning till spanska

Auktoriserad översättning till tyska

Auktoriserad översättning till polska

Auktoriserad översättning till portugisiska

Auktoriserad översättning till rumänska

Auktoriserad översättning till ryska

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning. Du kan få en offert och också beställa en auktoriserad översättning direkt online i vår översättningsportal.

Behöver du mer information så når du oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla auktoriserad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>