VAD ÄR EN APOSTILLE?

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

En apostille intygar en handlings eller underskrifts äkthet.

Apostille är en standardiserad stämpel på en handling som intygar handlingens äkthet. Stämpeln är giltig i de länder som skrivit på Konvention om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961, den s.k. Apostille konventionen.

Enligt den kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. Om en handling försetts med apostillestämpeln krävs ingen legalisering av utrikesdepartementet eller konsulat. Från och med 1 januari 2005 är enbart notarius publicus auktoriserad att utfärda apostille.

Hur ser en apostille ut?

Apostille är egentligen en mall med standardiserad text där notarius fyller i uppgifterna från handlingen. Apostilletexten kan sitta på en riktig rektangulär stämpel eller på ett klistermärke och fyllas i för hand. Det vanligaste dock idag är en ifyllbar apostillemall på datorfil, då man får stämpeln som utskrift på en A4-sida.

Exempel på handlingar som behöver en Apostille:

 • Dokument från statliga myndigheter, såsom Bolagsverket, Skatteverket, Socialstyrelsen etc.
 • Dokument från domstolar, t.ex. domar, skilsmässodokument mm.
 • Dokument som översätts av auktoriserad översättare för att bekräfta att översättaren är auktoriserad.
 • Utdrag från diverse register, t.ex. belastningsregistret, bolagsverket.
 • Diverse betyg eller intyg från skolor, oftast intyg från universitet och högskolor.
 • Dokument som signerats av en annan Notarius publicus för att bekräfta att den signerande är Notarius publicus. Vid underskrift av ett avtal signerar en N.P. och bekräftar underskriften på avtalet, en annan N.P bekräftar den första notariens signatur och att han/hon signerat i sin egenskap som N.P.

Behöver jag en apostille om jag beställer en auktoriserad översättning hos The Native Translator?

Normalt sett behöver du ingen apostille då vi nästan uteslutande använder oss av översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas. Dvs. du behöver ingen apostille som visar att översättaren är auktoriserad däremot kan du behöva en apostille som bekräftar originaldokumentets äkthet. Den skall du sända med då du beställer din översättning då apostillen också skall översättas.

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning. Vi användar så långt möjligt översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas. Vi vill därför be dig att ange i vilket land den skall användas när du beställer.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en global översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 och specialiserad på att tillhandahålla kvalitetssäkrad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>