The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Vad är en auktoriserad översättning?

En auktoriserad översättning är en översättning som fått en officiell kvalitetsstämpel.

Rent formellt så är en auktoriserad översättning en översättning gjord av en auktoriserad översättare, dvs. en översättare som godkänts i prov av Kammarkollegiet. Utomlands så är det t.ex. landets UD, domstolar eller separata organisationer som auktoriserar översättare.

När behövs en auktoriserad översättning?

Rent generellt kan man säga att officiella dokument som skall användas mot myndigheter, universitet eller domstolar måsta vara auktoriserade. Exempel på sådana dokument är adoptionshandlingar, betyg, vigselbevis, regestreringsbevis, domar etc. En del av våra kunder föredrar att använda auktoriserade översättare för de flesta av sina översättningar då auktrorisationen är en kvalitetsstämpel. Man skall bara komma ihåg att Öppnar intern länk i nuvarande fönsterauktoriserade översättare är bäst på finans och juridik och har oftast inte specialistkompetens inom t.ex. teknik eller medicin.

Blir en auktoriserad översättning gjord i Sverige accepterad utomlands?

Generellt kan man säga att en auktoriserad översättning gjord i Sverige måste alltid notariseras, dvs få en apostille som bekräftar att översättaren är auktoriserad i Sverige för att accepteras utomlands. För översättningar som skall användas i ett land som inte underskrivit Haag konventionen så måste oftast dokumentet legaliseras av UD.

Vi på The Native Translator eftersträvar därför alltid att använda översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas, då behöver man inte denna procedur då den i sig inte är en kvalitetsstämpel utan endast bekräftar att översättaren är auktoriserad.

Vill du veta mer?

Opens window for sending emailSkriv till oss om du har frågor kring auktoriserad översättning.