The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning franska

Auktoriserad översättning till och från franska. Här kan du beställa en auktoriserad översättning mellan franska och över 30 andra språk.

En auktoriserad översättning är typiskt nödvändigt när du ska översätta offentliga dokument, avtal, domar, betyg eller certifikat som skall vara juridiskt bindande dokument. Vi utför auktoriserad översättning till och från franska av dokument som kräver juridisk giltighet och stämpel från en auktoriserad translator. Vi utför auktoriserad översättning mellan svenska och franska men också mellan franska och över 30 andra språk.

Auktoriserad översättning till franska

Om du behöver en auktoriserad översättning till franska så använder vi nästan uteslutande översättare som är auktoriserade i Frankrike (traducteurs experts près la Cour d’Appel). Det innebär att översättningen inte behöver stämplas av Notarius Publicus i Sverige för att accepteras. Det NP gör är endast att han/hon bekräftar att översättaren är auktoriserad i Sverige, det är inte en bekräftelse på att översättningen är korrekt utförd. Notera att NP endast kan notarisera auktoriserade översättningar från svenska till franska utförda av i Sverige auktoriserade översättare. 

Auktoriserad översättning från franska

Behöver du en auktoriserad översättning från franska till svenska så använder vi alltid en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige. Om du behöver översätta från franska till engelska så görs den auktoriserade översättningen av en engelsk översättare, till tyska av en i Tyskland auktoriserad fransk översättare etc.

Sekretess och säker filhantering

All vår personal är bunden av sekretessavtal. Dina filer hanteras med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal.

Kvalitetsgaranti

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på alla våra översättningar det innebär att de översättningar vi genomför är korrekta både språkligt och terminologiskt.

För mer information kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.