Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättning franska

Här kan du beställa en auktoriserad översättning mellan franska och över 30 andra språk. Auktoriserad översättning till och från franska med ISO 17100 kvalitetsgaranti.

En auktoriserad översättning är typiskt nödvändig när du ska översätta offentliga dokument, avtal, domar, betyg eller certifikat som skall vara juridiskt bindande dokument. Vi utför auktoriserad översättning till och från franska av dokument som kräver juridisk giltighet och stämpel från en auktoriserad translator. Vi utför auktoriserad översättning mellan svenska och franska men också mellan franska och över 30 andra språk.

Auktoriserad översättning till franska

Om du behöver en auktoriserad översättning till franska så använder vi nästan uteslutande översättare som är auktoriserade i Frankrike (traducteurs experts près la Cour d’Appel). Det innebär att översättningen inte behöver stämplas av Notarius Publicus i Sverige för att accepteras. Det NP gör är endast att han/hon bekräftar att översättaren är auktoriserad i Sverige, det är inte en bekräftelse på att översättningen är korrekt utförd. Notera att NP endast kan notarisera auktoriserade översättningar från svenska till franska utförda av i Sverige auktoriserade översättare. 

Auktoriserad översättning från franska

Behöver du en auktoriserad översättning från franska till svenska så använder vi alltid en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige. Om du behöver översätta från franska till engelska så görs den auktoriserade översättningen av en engelsk översättare, till tyska av en i Tyskland auktoriserad fransk översättare etc.

Sekretess och säker filhantering

All vår personal är bunden av sekretessavtal. Dina filer hanteras med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal.

Auktoriserad översättning franska med kvalitetsgaranti

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på alla våra översättningar det innebär att de översättningar vi genomför är korrekta både språkligt och terminologiskt. Läs mer om våra certifieringar.

Vill du beställa en auktoriserad översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa översättning till eller från franska av ett dokument eller en text, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>