Auktoriserad översättning franska

Auktoriserad översättning franska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Här kan du beställa en auktoriserad översättning mellan franska och över 30 andra språk.

En auktoriserad översättning är typiskt nödvändig när du ska översätta offentliga dokument, avtal, domar, betyg eller certifikat som skall vara juridiskt bindande dokument. Vi utför auktoriserad översättning till och från franska av dokument som kräver juridisk giltighet och stämpel från en auktoriserad translator. Vi utför auktoriserad översättning mellan svenska och franska men också mellan franska och över 30 andra språk.

Auktoriserad översättning till franska

Om du behöver en auktoriserad översättning till franska så använder vi nästan uteslutande översättare som är auktoriserade i Frankrike (traducteurs experts près la Cour d’Appel). Det innebär att översättningen inte behöver stämplas av Notarius Publicus i Sverige för att accepteras. Det NP gör är endast att han/hon bekräftar att översättaren är auktoriserad i Sverige, det är inte en bekräftelse på att översättningen är korrekt utförd. Notera att NP endast kan notarisera auktoriserade översättningar från svenska till franska utförda av i Sverige auktoriserade översättare. 

Auktoriserad översättning från franska

Behöver du en auktoriserad översättning från franska till svenska så använder vi alltid en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige. Om du behöver översätta från franska till engelska så görs den auktoriserade översättningen av en engelsk översättare, till tyska av en i Tyskland auktoriserad fransk översättare etc.

Vi utför auktoriserad översättning till och från franska av följande typer av dokument:

 • Juridiska dokument: Från avtal och kontrakt, betyg, code of conduct, domar och lagtexter, produktgarantier och licensavtal, kollektivavtal och anställningsavtal, registerdokument, lagfarter samt dokument för upphandlingar.
 • Finansiella dokument: Årsredovisningar, delårsrapporter, fondprospekt, skattedokument och andra finansiella dokument

Sekretess och säker filhantering

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Auktoriserad översättning till och från franska med kvalitetsgaranti

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på alla våra översättningar det innebär att de översättningar vi genomför är korrekta både språkligt och terminologiskt.

Vill du beställa en auktoriserad översättning till eller från franska?

Här kan du både få en offert och beställa en auktoriserad översättning till eller från franska av ett dokument eller en text, klicka på PRISKALKYLATOR.

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>