Notarisering av översättning

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Notarisering av översättning hos Notarius Publicus

En notarisering innebär att Notarius Publicus förser ett dokument med en Apostille. Om det är originalhandlingen som skall bestyrkas så skall originaldokumentet notariseras eller förses med apostill innan översättningen genomförs. Dokumentets äkthet bekräftas och det kallas för att dokumentet Notariseras, eller en s.k notarisering.

Det kan också krävas en notarisering av en översättningen för att bekräfta att översättaren är auktoriserad i Sverige. Notariseringen innebär ett bestyrkande av översättarens namnteckning och notarius publicus bevittnar översättarens underskrift samt bestyrker att översättaren verkligen är auktoriserad genom att utförda en apostille. Översättning blir därmed användbar i samtliga de länder som undertecknat Haag konventionen.

Notera att The Translator Group så långt möjligt använder översättare som är auktoriserade i det land där handlingen skall användas och en notarisering av den översatta handlingen är därför oftast inte nödvändigt. Dock kan det vara nödvändigt med en apostille som bekräftar handlingens äkthet men handlingen skall då förses med denna innan vi utför den auktoriserade översättningen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1191

Den 6 juli 2016 infördes EU förordningen 2016/1191 som skall främja och simplificera fri rörlighet inom unionen. Kravet på apostille har bortfallit för vissa handlingar och officiella handlingar (t.ex. födelsebevis, vigselbevis, notariatshandlingar, domar) och bestyrkta kopior av dessa som utfärdats av myndigheterna i ett EU-land måste godtas som äkta av myndigheterna i ett annat EU-land, utan att det krävs någon äkthetsstämpel dvs. apostill.

Om du har frågor, behöver mer information:

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Vill du beställa en auktoriserad översättning?

Du kan beställa en auktoriserad översättning direkt online i vår översättningsportal.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera kvalitetssäkrad auktoriserad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>