The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning från svenska till tyska, du kan beställa direkt online.

Auktoriserad översättning av dokument och texter från svenska till tyska inom juridik, finans, medicin samt teknik

Vi utför auktoriserad översättning av dokument till tyska. En auktoriserad översättning behövs när du skall översätta dokument som skall vara juridisk bindande t.e.x finansiella rapporter, kontrakt och avtal, betyg, domar mm. Vi utför auktoriserad översättning både från svenska till tyska men också från 25 andra språk till tyska.

En auktoriserad översättning till tyska levererad av The Native Translator behöver inte notariseras

När en svensk av Kammarkollegiet auktoriserad översättare till tyska översätter ett dokument så måste detta normalt sett notariseras av Notarius Publicus för att vara giltigt i Tyskland. Det är inte nödvändigt när du beställer översättningen hos oss då vi använder översättare som är auktoriserade i Tyskland. Det enda Notarius Publicus gör med sin stämpel är att han bekräftar att översättaren är auktoriserad i Sverige.

Våra översättare är flytande på svenska och översätter till sitt tyska modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt tyska modersmål

Sekretess är en självklarhet för oss

Vi arbetar dagligen med strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Ladda upp ditt/dina dokument i vår portal, du får en offert på under 1 minut.

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad tysk översättning direkt över internet.