Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell finsk översättning online

Professionell översättning till finska utförd av facköversättare som kan ämnesområdet och terminologin ISO 17100

The Native Translator är en ISO certifierad översättningsbyrå fokuserad på högkvalitativ facköversättning bl.a. till och från finska. Våra finska översättare är professionella facköversättare och auktoriserade översättare till finska. Dvs. dina dokument och texter översätts därmed av en översättare som har djupgående fackkunskap, översättare som både förstår innehållet i texten, kan terminologin och har finska som modersmål.

Finska facköversättare med djupgående ämneskunskap

Med facköversättare menas en översättare som inte bara har lingvistiska kvalitéer utan också kompetens inom det fackområde han eller hon översätter. Bland våra översättare finns ingenjörer, revisorer, läkare, advokater mm. Gemensamt för dem alla är de är universitetsutbildade och har specialist kompetens inom det ämnesområde de översätter. När du beställer en översättning från svenska till finska så görs översättningen av en översättare som har finska som modersmål och skall översättningen göras från finska till svenska så har översättaren svenska som modersmål.

Auktoriserad översättning till och från finska

Reglerna för auktoriserade eller certifierade översättningar skiljer sig från land till land, så det är därför viktigt att man använder sig av en översättningsbyrå som kan tillhandahålla en auktoriserad finsk översättning som accepteras och är giltig i det land och för det syfte som den är avsedd. Vi använder därför alltid översättare som är certifierade och godkända i det land där översättningen skall användas.

Professionell översättningen inom alla fackområden

Några av de tjänster vi tillhandahåller är: översättning av tekniska handböcker och manualer, finansiella dokument, juridiska texter och dokument, medicinska dokument, journaler etc. mellan svenska och finska men också mellan finska och 25 andra språk.

Kvalitet du kan lita på

Att välja rätt översättningsbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas. Som beställare är det tryggt att veta att vi är certifierade enligt ISO 17100 och kvalitetssäkrar våra översättningar i alla led. 

Sekretess

Samtliga våra översättare är liksom resten av vår personal, bundna av sekretessavtal. Om du har frågor så når du oss dygnet runt på e-post.

Din offert får du direkt online på mindre än 1 minut i vår översättningsportal.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå online och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi utför professionell finsk facköversättning online inom teknik, juridik samt medicin.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>