Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell finsk översättning

Auktoriserad översättning och facköversättning till och från finska ISO 17100

The Native Translator är en ISO kvalitetscertifierad översättningsbyrå specialiserad på högkvalitativ översättning inom juridik, finans och ekonomi, medicin och teknik bland annat till och från finska. Vi utför också auktoriserad översättning till och från finska av juridiska och finansiella texter och dokument och detta för advokatbyråer, banker, företag, myndigheter men också privatpersoner.

Våra översättare är professionella facköversättare och auktoriserade översättare. Det vill säga att om du beställer en översättning till eller från finska så kommer dina dokument och texter att översättas av en översättare som inte enbart har lingvistiska kvalitéer utan också har djupgående fackkunskap inom just ditt ämnesområde. Översättare som förstår innehållet i texten, kan terminologin och naturligtvis har målspråket som modersmål. När du beställer en översättning från svenska till finska så görs översättningen av en översättare som har finska som modersmål och skall översättningen göras från finska till svenska så har översättaren svenska som modersmål.

Professionell översättning till och från finska inom alla fackområden

Några av de tjänster vi tillhandahåller är: översättning av tekniska handböcker och manualer, finansiella dokument, juridiska texter och dokument, medicinska avhandlingar, medicinska journaler etc. mellan svenska och finska men också mellan finska och 25 andra språk.

Auktoriserad översättning till och från finska

I de flesta länder kräver offentliga myndigheter och institutioner att offentliga dokument ska översättas av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta titeln. I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar översättare bland annat till och från finska, i Finland är det den finska Utbildningsstyrelsen som auktoriserar översättare.

Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning till eller från finska är: Adoptionshandlingar, arvsdokument, betygsdokument, domar, dödsattester, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, vigselbevis osv.

Kvalitetssäkrad finsk översättning ISO 17100

Att välja rätt översättningsbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren måste utöver mycket goda språkkunskaper också ha specialistkunskap inom det ämnesområde som skall översättas. Som beställare är det tryggt att veta att vi är certifierade enligt ISO 17100 och kvalitetssäkrar våra finska översättningar i alla led. Du kan läsa mer om våra certifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess och GDPR

Vi har en bred kundbas av internationella bolag, advokat och revisionsbyråer så vi har vi stor erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information. Som kund hos The Native Translator kan du alltid vara trygg med att vi hanterar dina dokument med högsta sekretess och vi följer kraven i ISO 27001 som hanterar dokumentsäkerhet strikt. Vi tecknar gärna separata sekretessavtal för de uppdrag som kräver det. Om du har frågor så når du oss dygnet runt på e-post.

Här får du en offert och kan beställa en översättning till och från finska

Vårt skickliga team med finskspråkiga översättare är redo att hjälpa dig med noggranna översättningar och täcka hela ditt behov av kvalificerad finsk översättning oavsett ämnesområde. Din offert får du direkt online på mindre än 1 minut i vår översättningsportal.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå online och en del av den Schweiz baserade The Translator Group. Vi utför professionell finsk facköversättning online inom teknik, juridik samt medicin.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>