Legalisering av översättning The Native Translator

Legalisering av översättning

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Auktoriserat och certifierat
 • Experter på auktoriserad översättning med leverans 24-48H
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Auktoriserade och certifierade översättare för 50 länder

Det är UD som legaliserar översättningar

En legalisering innebär att UD intygar att en namnteckning och sigill/stämpel på en svensk handling är äkta samt i vilken egenskap undertecknaren har skrivit på. En legalisering säger ingenting om innehållet i handlingen. Efter det att UD har legaliserat handlingen ska den vanligen också bestyrkas av den utländska ambassaden i Stockholm, som företräder det land där handlingen ska användas.

För länder som underskrivit Haag konventionen så är legalisering av en översättning oftast inte nödvändig utan det räcker då med en apostille utfärdad av notarius publicus.

Nedan ser du exempel på handlingar som ofta skall legaliseras

 • Allmänna handlingar från en statlig svensk myndighet


 • Polisiära handlingar

 • Handlingar från Riks- och landsarkivet


 • Vigselbevis/vigselattest från borgerliga vigselförrättare


 • Betyg/intyg från universitet och högskolor


 • Handlingar undertecknade av Notarius Publicus


 • Handlingar undertecknade av svenska handelskammare


 • Dokument som inte är utfärdade i Sverige som har bestyrkts av respektive lands ambassad/konsulat i Sverige


 • Översättningar gjorda av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet

Dokument som måste bestyrkas av notarius publicus innan de kan legaliseras av UD

 • kopia, som saknar namnunderskrift i original
 • handling utfärdad av privatperson
 • fullmakter
 • betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor
 • faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument (dessa kan även bestyrkas av handelskammaren)
 • handlingar från banker, advokater, privata företag
 • handlingar från landstingsarkiv och kommunala arkiv
 • vigselbevis från icke borgerliga vigselförrättare (svenska kyrkan, utländska trossamfund i Sverige)
 • handling som är översatt av en översättare som inte är auktoriserad av Kammarkollegiet.

Exempel på översättning som måste legaliseras är översättning av officiella dokument till thailändska.

Kontakta oss gärna via e-post för mer information.

The Native Translator är en professionell online översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group, vi är certifierade enligt ISO 17100

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>