Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättning från svenska till franska inom juridik och ekonomi

Auktoriserad översättare från svenska till franska, översättare auktoriserade i Frankrike och av Kammarkollegiet i Sverige.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå som är specialiserad på auktoriserad översättning bl.a. från svenska till franska. Vi använder huvudsakligen översättare som är auktoriserade i Frankrike så att du inte behöver stämpla översättningen hos Notarius Publicus. Exempel på texter och dokument som skall översättas av en auktoriserad översättare är; avtal och kontrakt, dokument som skall presenteras för domstolar och myndigheter samt t.ex. betyg. Vi utför auktoriserad översättning till franska av alla typer av dokument och de flesta textformat.

Auktoriserad översättare från svenska till franska i Frankrike.

Vi använder nästan uteslutande auktoriserade översättare från svenska till franska som meddelats sin auktorisation i Frankrike. Orsaken till detta är att en auktoriserad översättning som gjorts av en av Kammarkollegiet auktoriserad översättare måste normalt sett också stämplas av Notarius Publicus i Sverige för att accepteras i Frankrike och detta därför att det inte finns en internationell auktorisering av översättare.

Våra översättare översätter enbart till sitt modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som både språkmässigt och terminologiskt är av mycket hög kvalitet. Det här är också ett av kraven i vår ISO 17100 certifiering.

För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt franska modersmål

Hur lång tid tar det att få en auktoriserad översättning svenska till franska?

Om det är en kort text, mindre än 2 A4 sidor kan vi ofta leverera en auktoriserad översättning till franska redan inom 24 timmar, är texten längre så kan det ta några dagar innan den översättningen är klar och kan skickas iväg. Posten tar i regel 3-5 arbetsdagar. Vi sänder gärna skicka översättningen direkt till den franska mottagaren, då tar det vanligtvis bara en arbetsdag. När du laddar upp ditt dokument i vår portal så får du direkt veta hur snabbt vi kan leverera och vad det kostar.

Vad kostar en auktoriserad översättning svenska till franska?

Priset för en auktoriserad översättning beror på textens längd. Du skall räkna med ca 850 SEK resp. 85 euro per sida för en auktoriserad översättning till franska eller från franska till svenska. Vi debiterar ingen expressavgift och levererar de flesta uppdrag inom 24 timmar.

ISO 17100 en branschspecifik certifiering 

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2015 certifierad enligt ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer. ISO 17100 skiljer sig från ISO 9000 på så sätt att den inte enbart hanterar den rent administrative processen utan lägger vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess. Vi följer den nya normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en översättning till eller från franska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>