Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Auktoriserad översättare svenska till engelska

Auktoriserad översättare från svenska till engelska av juridiska, finansiella och medicinska texter

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad global översättningsbyrå specialiserad på auktoriserad översättning bl.a. från svenska till engelska. Våra auktoriserade översättare till engelska är auktoriserade av Kammarkollegiet men vi använder också översättare som är auktoriserade i Australien, Canada, England och USA beroende på var översättningen skall användas, fördelen med detta är att du slipper att notarisera översättningen hos Notarius Publicus (se nedan). Vi är snabba och kan ofta leverera en auktoriserad översättning från svenska till engelska inom 24 timmar. Vi översätter av alla typer av dokument som t.ex. utredningar, domar, kontrakt och avtal, lagtexter, personbevis, vigselbevis, registerutdrag, lånedokument, betyg, patientjournaler, körkort mm.

Notarisering av auktoriserade översättningar

En översättning som skall användas utanför Sverige och som är gjord av en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet måste normalt sett alltid notariseras av Notarius Publicus för att accepteras utomlands. Det Notarius Publicus gör är att han bekräftar att den översättare som gjort översättningen är auktoriserad i Sverige, det är inte en bekräftelse på att översättningen är korrekt! Vi använder därför alltid, så långt möjligt, översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas och du slipper därmed detta krav och sparar både tid och pengar, kostnaden för en notarisering ligger ofta på SEK 500,00/dokument.

Modersmålsprincipen ett kvalitetskrav

Modersmålsprincipen är en av grundstenarna och ett kvalitetskrav när det gäller professionell översättning. Principen bygger på att en översättare endast skall översätta till sitt modersmål. En översättare med engelska som modersmål översätter till engelska, en översättare med svenska som modersmål översätter till svenska etc. För att anses ha ett språk som modersmål så skall man ha vuxit upp och genomfört sin utbildning i ett land där språket är officiellt språk.

Kvalitetssäkring – hur garanterar vi kvalitén på din översättning?

Vår ISO 17100 certifiering är den bästa kvalitetsgaranti du kan få. Den visar nämligen att vi tar kvalitet seriöst och har lagt både mycket tid och pengar på att kvalitetssäkra våra processer. Det innebär att vi definierat och kvalitetssäkrat allt från rekrytering av översättare till kvalitetskontrollen av de översättningar till engelska som vi levererar. Att vi lever upp till kraven kontrolleras av certifierande myndighet minst vartannat år. The Native Translator var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierade.

Sekretess är en självklarhet

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Behöver du mer information eller vill du beställa en auktoriserad översättning till engelska?

Ladda upp ditt dokument här får du en offert på en auktoriserad översättning från svenska till engelska. Vi kan ofta leverera en auktoriserad översättning till engelska på under 48 timmar och när din översättning är klar så mottager du en e-mail med en länk där du kan hämta din översättning. Har du beställt ett original så kommer detta med vanlig post och oftast inom 3 - 5 dagar.

Behöver du mer information så kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en kvalitetscertifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera auktoriserad engelsk översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>