The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Teknisk översättning från tyska till svenska

Professionell teknisk översättning från tyska till svenska, ISO1700 certifierad teknisk översättningsbyrå utför kvalificerad teknisk översättning från tyska.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på bl.a. översättning av teknikinformation och IT. Vi översätter bl.a. manualer, instruktioner, handledningar, produktblad, tekniska hemsidor och marknadsföringsmaterial från tyska till svenska.

Kvalitetssäkrad teknisk översättning från tyska.

Teknisk översättning från tyska till svenska handlar i mycket stor utsträckning om terminologi. Våra tekniska översättare är specialister inom sitt område, de kan ämnet och terminologin. Vi arbetar alltid med CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa och mellan olika dokument. Vi upprättar kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder din terminologi i de texter vi översätter. Våra tekniska översättare arbetar med mängder av specialområden allt från bioteknik och fordons- och maskinteknik till processteknik. Som teknisk ISO certifierad översättningbyrå står vi för precision, konsekvent terminologianvändning och målgruppsanpassar självklart de tekniska översättningar från tyska som vi utför.

ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå

Vi är ISO17100 certifierade och samarbetar bara med översättare som uppfyller de krav som är specificerade i vår certifiering. Våra tekniska översättare är universitetsutbildade och översätter enbart till sitt svenska modersmål och bor och lever dessutom i Sverige. Utöver att vara mycket duktiga lingvister är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera teknisk översättning av dokument och texter direkt över internet.