The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Teknisk översättning från svenska till tyska

Översättning av teknisk dokumentation och facktexter från svenska till tyska, ISO1700 certifierad tysk teknisk översättningsbyrå.

The Native Translator är en teknisk översättningsbyrå specialiserad på översättning av teknikinformation och IT till tyska. Vi översätter bl.a. manualer, instruktioner, produktblad, tekniska hemsidor och tekniskt marknadsföringsmaterial från svenska till tyska. Vi hanterar alla dokumentformat och du kan sända dina texter i Excel, Word, Indesign, HTML etc.

Kvalitetssäkrad teknisk översättning från svenska till tyska

Vi arbetar enbart med universitetsutbildade facköversättare dvs. översättare som är specialister inom sitt område. De arbetar med CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. Vi upprättar alltid kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder din terminologi i de texter vi översätter. När vi startar upp ett samarbete så är det viktigt att vi får referensmaterial och ju mer material vi får, desto bättre kommer våra översättningar att vara. Vi arbetar med mängder av specialområden allt från bioteknik och fordons- och maskinteknik till processteknik, mikroelektronik och flygteknik och sörjer för korrekta översättningar till tyska av dina tekniska dokument. Som ISO certifierad teknisk översättningbyrå står vi för precision, konsekvent terminologianvändning och målgruppsanpassar självklart de översättningar vi utför. Våra tekniska översättare är flytande på svenska men har tyska som modersmål.

ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå

Vi är ISO17100 certifierade och samarbetar enbart med översättare som uppfyller de krav som är specificerade i vår certifiering. Våra tekniska översättare är universitetsutbildade och översätter enbart till sitt tyska modersmål och bor och lever dessutom i Tyskland. De är, utöver att vara duktiga lingvister också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera teknisk översättning av dokument och texter till tyska direkt över internet.