Teknisk översättning från svenska till tyska

Teknisk översättning från svenska till tyska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Tekniska facköversättningar
 • Specialistöversättare med teknisk utbildning
 • Modern terminologihantering med CAT
 • Tekniska översättningar av alla slag till 60 språk

Professionell översättning av teknisk dokumentation och facktexter till och från tyska

Som ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå så hanterar vi i stort sett alla typer av texter inom fordons och maskinteknik, processautomatisering, konsumentelektronik och IT mm. Oavsett om det är en handledning, instruktionsbok, manual eller en software lokalisering så kan vi hjälpa dig men en målgruppsanpassad teknisk översättning från svenska till tyska. Vi har erfarna tekniska översättare med med tyska som modersmål och med specialistkompetens inom teknisk översättning vi och utför tekniska översättningar åt såväl multinationella företag som mindre industri-, teknik- och tjänstebolag.

Vi översätter teknisk dokumentation till över 100 språk

Teknisk dokumentation behöver ofta översättas till fler än ett språk. Utöver teknisk översättning från svenska till tyska så översätter vi också teknisk dokumentation till tyska från; arabiska, bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, lettiska, litauiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, spanska, tjeckiska, turkiska, ungerska bara för att nämna några få av dem. Totalt erbjuder vi tekniska översättningar till fler än 100 olika språk.

Våra tekniska facköversättare översätter enbart till sitt tyska modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en teknisk översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

 • genomgått universitetsutbildning som översättare
 • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
 • enbart översätter till sitt modersmål

Vi använder terminologidatabaser och CAT-verktyg

Vi använder oss av det som kallas datorstödd översättning som görs med hjälp av olika CAT-verktyg (Computer Aided Translation) som hjälper oss att spara våra kunders specifika önskemål om terminologi och språkbruk. Dessa verktyg, som även innefattar termdatabaser och så kallade översättningsminnen där tidigare översatta texter kan lagras som referensmaterial, hjälper oss att säkerställa att översättningarna blir konsekventa också nästa gång du beställer en teknisk översättning till tyska hos oss.

Sekretess en självklarhet

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27001.

Snabbt och enkelt

Vår onlineplattform ger en hög nivå av transparens i projektets alla delar och säkerställer att vi levererar till deadline varje gång. Hela 94% av våra projekt blir klara i god tid före deadline. Vi hanterar alla filformat (InDesign, QuarkXPress, html, MS-Office, xml osv.).

Säker betalning online

Du kan få en offert och beställa mindre tekniska översättningar till tyska direkt online i vår översättningsportal. Vid större projekt och långtgående samarbeten fakturerar vi naturligtvis gärna.

Behöver du mer information så når du oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla teknisk kvalitetsöversättning till tyska direkt online.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>