The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning universitetsexamina, högstadiebetyg, gymnasiebetyg mm.

Här kan du beställa en auktoriserad översättning av betyg och intyg

Om du överväger att studera eller arbeta utomlands måste du översätta dina betyg och arbetsintyg till det språk som är officiellt i det land där du avser att arbeta eller studera. Oftast krävs att dessa handlingar är översatta av en auktoriserad översättare. Vi kan hjälpa dig, här kan du beställa en auktoriserad översättning av din unversitetsexamen och alla andra former av betyg! 

Vi levererar en auktoriserad översättning av ditt betyg inom 24 timmar

Vi är världsledande på att översätta högstadiebetyg, gymnasiebetyg, universitetsexamina samt läroplaner. Ladda upp en skannad kopia av ditt betyg i vårt system (Opens internal link in current windowvisa offert) så får du inom 3 s en offert, du väljer själv om du vill ha en auktoriserad översättning eller enbart en normal kvalitetsöversättning. Inom 24 timmar mottager du en PDF fil med din översättning med samma formatering som original dokumentet, har du bett om ett original så kommer detta med posten inom 5 dagar. Har du bett om en auktoriserad eller certifierad översättning så är naturligtvis både originalet och PDF kopian stämplad.

Auktoriserad översättning av betyg till engelska och 100 andra språk

The Native Translator gör professionella översättningar av betygshandlingar som gymnasiebetyg, universitetsbetyg och andra intyg och dokument som personbevis, vigselbevis och skilsmässohandlingar till över 100 språk. Då kraven på en auktoriserad översättning inte är den samma i hela världen är det viktigt att din översättning görs av en översättare som är auktoriserad eller certifierad i det land där du avser att använda den. Du skall därför vända dig till ett företag som har rätt kompetens och kan leverera det du faktiskt behöver.

Översätta betyg till engelska online

Oavsett språkkombination så kan vi hjälpa dig, det mest vanliga är dock betygsöversättningar till engelska av svenska betyg och översättningar av utländska betyg till svenska. Notera när det gäller engelsk betygsöversättning att det är viktigt att vi får veta i vilket land den skall användas så att vi använder en översättare som är certifierad lokalt.

Översätta betyg för studier i USA

Om du, som exempel, använder dig av en i Sverige auktoriserad översättare för din översättning när du skall studera i USA så måste denna stämplas av Notarius Publicus och sedan legaliseras av UD för att accepteras. Vi använder oss därför alltid av översättare som är certifierad i det land där översättningen skall användas. I USA har vi vår egen Notarie som hanterar hela processen åt oss och sänder också översättningen direkt till skolans antagningsenhet vilket oftast är ett krav.

Översätta betyg för studier i Europa

I Europa skall vi acceptera varandras auktoriserade översättningar enligt "tjänstedirektivet" men det är inte alltid så. Därför använder vi oss alltid av översättare som är auktoriserade i det land där översättningen skall användas.

Översätta betyg för studier i Australien

Precis som i USA så har vi i Australien tillgång till certifierade översättare och notarie och vi kan leverera översättningen av ditt betyg direkt till skolan om så krävs. Normalt sett hanterar vi detta inom 48 timmar.

Hur mycket kostar det att översätta sitt betyg?

Skanna in ditt betyg och ladda upp det i vår Opens internal link in current windowportal. Du skall räkna med ca: EUR 70 per sida. Priset varierar dock något beroende på språkkombination. Om du har frågor så når du oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Störst i världen på auktoriserad översättning online

Med över över 5 500 översättare runt om i världen är vi en av världens största leverantörer av online-översättning och marknadsledande när det gäller auktoriserad översättning online. Vi översätter ditt dokument så att det också blir accepterat av den myndighet eller den skola där du sökt in. Vi har kompetensen!

The Native Translator är en online översättningsbyrå och en del av den Schweiz baserade The Translator Group och är certifierade enligt både ISO17100 och den Nord Amerikanska standarden CAN/CGSB 131.10. Vi är marknadsledande på auktoriserade betygsöversättningar online