The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning av utbildnings- och läroplaner – akademisk översättning

Behöver du översätta läroplanen från din universitetsutbildning för att få kredit för studier vid utländskt universitet eller högskola.

Det är viktigt att korrekt akademisk terminologi används då du annars riskerar att förlora poäng då man inte förstått innehållet i din utbildning. En inkorrekt översättning kan bli kostbar och inte minst försena din examen. Vänd dig därför till The Native Translator, en ISO 17100 certifierad onlinetjänst med mycket lång erfarenhet av akademisk översättning. Vi har över 5 500 översättare redo att hjälpa dig. Vi har den kompetens du behöver!

Auktoriserad översättning av akademiska dokument

Oftast behöver akademiska examina och läroplaner översättas av en auktoriserad eller certifierad översättare för att accepteras av universitet och högskolor. Vi kan också hjälpa dig med det då vi är världsledande på certifierad och auktoriserad översättning över internet. Du kan få dina betyg och läroplaner översatta dygnet runt och vi kan ofta leverera en auktoriserad översättning redan efter 24 timmar. Klicka Opens internal link in current windowvisa offert så får du veta vad det kommer att kosta och också hur fort vi kan leverera.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera auktoriserad översättning av dokument och texter direkt över internet.