Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Översättning av teknisk information

Professionell översättning av teknikinformation

The Native Translator är en teknisk översättningsbyrå specialiserad på översättningar inom teknikinformation och IT. Vi hjälper företag inom alla branscher med specialiserade tekniska översättningar av hög kvalitet i fler än 600 språkkombinationer.

Vi översätter manualer, instruktioner, handledningar, produktblad, säkerhetsblad, tekniska hemsidor och tekniskt marknadsföringsmaterial och detta till över 100 språk.

Kvalitetssäkrad teknisk översättning.

Våra tekniska översättare är sk. facköversättare dvs. specialister inom sitt ämnesområde. De arbetar med CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. Vi upprättar kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder din terminologi i de texter vi översätter åt dig. När vi startar upp ett samarbete så är det viktigt att vi får en terminologilista eller referensmaterial från dig och ju mer material vi får, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå

Vi är ISO 17100 certifierade och samarbetar bara med översättare som uppfyller de krav som är specificerade i vår certifiering. Våra tekniska översättare är universitetsutbildade och översätter enbart till sitt modersmål och bor och lever dessutom i ett land där språket talas. Utöver att vara mycket duktiga lingvister är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter. Vartannat år genomförs en audit för att säkra att vi lever upp till de krav som ställs i vår certifiering. Så får du som vår kund största möjliga säkerhet. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Vill du beställa en teknisk översättning eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa teknisk översättning online, klicka på PRISKALKYLATOR. Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera översättning av dokument och texter direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>