The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Översättning av teknisk information

Professionell översättning av teknikinformation, ISO1700 certifierad teknisk översättningsbyrå.

The Native Translator är en teknisk översättningsbyrå specialiserad på översättningar inom teknikinformation och IT. Vi översätter manualer, instruktioner, handledningar, produktblad, tekniska hemsidor och marknadsföringsmaterial och detta till över 100 språk.

Kvalitetssäkrad teknisk översättning.

Våra tekniska översättare är sk. facköversättare dvs. specialister inom sitt område. De arbetar med CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. Vi upprättar kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder din terminologi i de texter vi översätter åt dig. När vi startar upp ett samarbete så är det viktigt att vi får referensmaterial från dig och ju mer material vi får, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå

Vi är ISO17100 certifierade och samarbetar bara med översättare som uppfyller de krav som är specificerade i vår certifiering. Våra tekniska översättare är universitetsutbildade och översätter enbart till sitt modersmål och bor och lever dessutom i ett land där språket talas. Utöver att vara mycket duktiga lingvister är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter.

Sekretess är vår etiska standard

Vi hanterar dagligen känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess. Vi upprättar gärna ett NDA med kunder som så önskar. All vår personal är bunden av ett sekretessavtal.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du får din offert och beställer också din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera översättning av dokument och texter direkt över internet.