Översättning av teknisk information

Översättning av teknisk information

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Tekniska facköversättningar
 • Specialistöversättare med teknisk utbildning
 • Modern terminologihantering med CAT
 • Tekniska översättningar av alla slag till 60 språk

Professionell översättning av teknikinformation

The Native Translator är en teknisk översättningsbyrå specialiserad på översättningar inom teknikinformation och IT. Vi hjälper företag inom alla branscher med specialiserade tekniska översättningar av hög kvalitet i fler än 600 språkkombinationer.

Våra tekniska översättare arbetar med mängder av specialområden allt från bioteknik och fordons- och maskinteknik till processteknik. Som teknisk ISO-certifierad översättningbyrå står vi för precision, konsekvent terminologianvändning och målgruppsanpassar självklart de tekniska översättningar från tyska som vi utför.

Kvalitetssäkrad teknisk översättning

Våra tekniska översättare är sk. facköversättare dvs. specialister inom sitt ämnesområde. De arbetar med CAT-verktyg (Computer Aided Translation) och översättningsminnen för att dina texter ska bli homogena och konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa. Vi upprättar kundspecifika översättningsminnen så att vi hela tiden använder din terminologi i de texter vi översätter åt dig. När vi startar upp ett samarbete så är det viktigt att vi får en terminologilista eller referensmaterial från dig och ju mer material vi får, desto bättre kommer våra översättningar att vara.

ISO 17100-certifierad teknisk översättningsbyrå

Vi är ISO 17100-certifierade och samarbetar bara med översättare som uppfyller de krav som är specificerade i vår certifiering. Våra tekniska översättare är universitetsutbildade och översätter enbart till sitt modersmål och bor och lever dessutom i ett land där språket talas. Utöver att vara mycket duktiga lingvister är de också branschspecialister och kan terminologin inom det ämnesområde de översätter. Vartannat år genomförs en audit för att säkra att vi lever upp till de krav som ställs i vår certifiering. Så får du som vår kund största möjliga säkerhet. Läs mer om våra certifieringar.

Datasäkerhet och sekretess

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27001.  Dina filer hanteras med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal och all vår personal är bunden av sekretessavtal.

Vill du beställa en översättning av tekniska dokument?

Här kan du både få en offert och beställa teknisk översättning online, klicka på PRISKALKYLATOR. Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning.

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på att leverera översättning av tekniska dokument och texter direkt online.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>