The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Auktoriserad översättning från svenska till italienska

Vi utför auktoriserad översättning av finansiella och juridiska dokument till italienska, du kan beställa direkt online.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på auktoriserad översättning bl.a. från svenska till italienska. Våra översättare är universitetsutbildade och auktoriserade av Kammarkollegiet i Sverige men vi använder också översättare som är auktoriserade av domstolarna i Italien.

När behöver jag en auktoriserad översättning till italienska?

En auktoriserad översättning till italienska krävs i situationer då det är väsentligt att det kan bekräftas att översättningen inte på något vis förändrat källdokumentets ursprungliga mening. Dokumentet attesteras och attesten eller stämpeln bekräftar översättningens validitet. Auktoriserade översättningar krävs ofta av statliga organisationer, myndigheter, skolor samt av juridiska enheter och sjukvårdsenheter. Dokument som nästan alltid skall översättas av en auktoriserad översättare är; betyg och intyg, registerutdrag, domar, kontrakt och avtal, kontoutdrag, vigselbevis, testamenten, dödsattester etc.

Våra auktoriserade översättare översätter enbart till sitt italienska modersmål

Översättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt modersmål

Olika certifieringsmetoder:

  • Översättning av en certifierad översättare som har auktoriserats av domstol att översätta och attestera dokument på egen hand.
  • En del översatt material, såsom skilsmässohandlingar, kräver att översättningen är attesterad via ett edligt intyg. Översättaren måste skriftligen och under ed inför en notarius publicus eller domstol intyga att översättningen är korrekt och fullständig (vår normala procedur).

ISO 17100 en branschspecifik certifiering för översättningsbyråer

The Native Translator som är en del av The Translator Group är sedan 2010 en certifierad översättningsbyrå och från 2015 enligt ISO 17100 den certifiering som avlöser EN-15038 som var föregångaren och den första branschspecifika certifieringen för översättningsbyråer. ISO 17100 fokuserar inte enbart på den rent administrativa processen utan lägger stor vikt på att kvalitetssäkra själva översättningsprocessen. En del av den består av kravet på korrekturläsning, eller revision av alla översättningar. Denna skall göras av en översättare som har kompetens inom ämnesområdet och dessutom hos oss ha målspråket som modersmål något som är ett krav vi ställer på samtliga våra översättare.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument. Laddar du upp dina dokument i vår portal så får du din offert omgående

Kontakt

Du kan nå oss på Opens window for sending emaile-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår Opens internal link in current windowportal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.