Professionell översättare svenska italienska

Professionell översättare från svenska till italienska ISO 17100-certifierad

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

På The Native Translator är vi experter på översättning från svenska till italienska

Oavsett vilket språk du vill kommunicera på kan vi på The Native Translator hjälpa dig. Vi är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på bland annat italiensk översättning. Vi översätter alla typer av dokument från svenska till italienska inom finans, juridik, medicin och teknologi och utför auktoriserad översättning från svenska till italienska. Vi har översättare som oavsett ämnesområde och svårighetsgrad kan hjälpa dig!

Översättning från svenska till italienska inom juridik, ekonomi, medicin och teknologi

Om du behöver översätta ett finansiellt dokument, ett kontrakt, ett patent eller kanske en patientjournal från svenska till italienska kräver detta översättare med stor fackkompetens. För detta använder vi italienska översättare som är specialiserade inom det aktuella fackområdet. För att kunna översätta komplexa texter så måste man ha djupgående kunskaper, det man inte förstår kan man inte heller översätta.

Vi översätter bland annat följande typer av dokument från svenska till italienska:

 • Juridiska dokument: Från avtal och kontrakt, domar och lagtexter, produktgarantier och licensavtal, kollektivavtal och anställningsavtal samt dokument för upphandlingar.
 • Finansiella dokument: Årsredovisningar, delårsrapporter, fondprospekt och andra finansiella dokument  – vi anpassar vi oss till dina specifika översättningsstandarder (terminologi, stil, formatering) för att försäkra oss om att du ska få översättningar av hög kvalitet och att dina texter förstås i Italien.
 • Medicinska facktexter: Avhandlingar, bipacksedlar, medicinska studier, vetenskapliga artiklar, patientjournaler,  och medicin-tekniska broschyrer – vi är ISO 17100 certifierade och specialiserade på medicinsk och medicin-teknisk översättning.
 • Teknisk dokumentation: Bruksanvisningar, datablad, patent , serviceinformation och tekniska broschyrer – vi behärskar den specifika terminologin för att målinriktat översätta dina tekniska texter från svenska till italienska.

Auktoriserad översättning från svenska till italienska

En auktoriserad översättning är en juridiskt giltig översättning av dina dokument och de översatta dokumenten har samma juridiska status som originaldokumenten. Översättningen stämplas och översättarens signatur bekräftar att översättningen är korrekt. Domstolshandlingar, vittnesmål, intyg och andra offentliga handlingar måste översättas av en statligt auktoriserad italiensk översättare. Behöver du en auktoriserad översättning från svenska till italienska så kommer översättningen att utföras av en översättare som är auktoriserad av Kammarkollegiet i Sverige.

Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning från svenska till italienska är: Adoptionshandlingar, arvsdokument, betygsdokument, domar, dödsattester, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, vigselbevis osv.

Översättning till italienska med kvalitetsgaranti ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna som blev kvalitetscertifierade och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi också upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001 samt standarden för betalningssäkerhet PCI Security Standards. Läs mer om våra certifieringar.

Sekretess – en självklarhet!


Vi hanterar ofta känslig information och är naturligtvis alltid mycket försiktiga för att säkra att vi upprätthåller en strikt konfidentialitet. Alla våra anställda är bundna av sekretessavtal och vi följer riktlinjerna i ISO 27001 som definierar kraven omkring informationssäkerhet.

Hur mycket kostar en översättning från svenska till italienska?

Ladda upp ditt dokument i vår så får du svar direkt. Det tar mindre än 1 minut att beräkna både pris och förväntad leveranstid för en översättning från svenska till italienska. Du kan beställa din översättning och betala med kreditkort online, och vi accepterar följande betalningsmetoder: Amex, Diners, Mastercard, Visa, PayPal och Apple Pay.

Har du frågor eller behöver du mer information?

Du kan kontakta oss dygnet runt på e-post, vi försöker svara inom 30 minuter.

The Native Translator är en ISO 17100-certifierad översättningsbyrå, specialiserad på att leverera kvalitetssäkrade facköversättningar och auktoriserade översättningar från svenska till italienska.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>