Vad man bör veta innan man beställer en översättning

Vad man bör veta innan man beställer en översättning!

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Vad skall jag kunna förvänta mig generellt av en professionell översättare?

Det finns fyra specifika krav som måste uppfyllas för att en översättare skall kunna anses som kompetent. Notera att detta är ett mycket subjektivt påstående och det finns naturligtvis ett stort antal mycket duktiga översättare som inte lever upp till våra formella krav men detta är vår hållning inom The Translator Group. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs generellt att han/hon:

 • genomgått universitetsutbildning som översättare
 • enbart översätter inom det fackområde han/hon specialiserat sig på
 • enbart översätter till sitt modersmål
 • bor och lever i det land där språket talas

Ett språk utvecklas hela tiden och om man inte bor och lever i en miljö där språket talas så kan man inte följa med i språkutvecklingen och att en universitetsutbildning och vanan att använda ett akademisk språkbruk också höjer nivån på en text är odiskutabelt.

Vad är facköversättning?

Med facköversättning menar man en översättning gjord av en professionell översättare som har fackkunskap dvs. är specialiserad inom ett visst ämnesområde. En auktoriserad översättare förväntas ha fackkunskap inom t.ex. juridik men är i de flest fall mindre lämplig om det är en komplex teknisk eller medicinsk text som skall översättas. Så snart en text innehåller ämnesspecifik terminologi oavsett ämne så är det viktigt att översättningen görs av någon som faktiskt förstår vad det är han eller hon skall översätta.

Auktoriserad översättning, kan alla översättare kalla sig för auktoriserad översättare?

Att en översättning är auktoriserad innebär att den är gjord av en översättare som har genomgått och bestått ett auktorisationsprov hos Kammarkollegiet eller motsvarande myndighet eller organisation I utlandet och blivit auktoriserad översättare eller translator som det faktiskt heter i Sverige.

Är översättningen gjord av en svensk, finsk, australiensisk, fransk eller tysk översättare så stämplas och signeras den av översättaren som ett bevis på att översättningen är auktoriserad. Är den gjord i USA, Canada eller Storbritannien så medföljer istället en affidavit där översättaren under straffansvar bekräftar att det är en korrekt översättning gjord efter bästa förmåga. Dvs beroende på i vilket land den auktoriserade översättningen är gjord så visas själva certifieringen på olika sätt.

När måste jag beställa en auktoriserad översättning och accepteras den i hela världen?

Universitet, myndigheter och domstolar kräver per definition alltid en auktoriserad översättning men auktoriserade översättningar används också i många andra sammanhang då auktorisationen är en kvalitetsstämpel även om det aldrig finns en 100%-ig garanti för att en auktoriserad översättning är helt felfri.

Generellt kan man säga att en auktoriserad översättning gjord i ett land inte är giltig i ett annat utan en apostille. Apostillen bekräftar endast att översättaren är kompetent och auktoriserad men den kan också användas för att bekräfta äktheten av ett myndighetsdokument. Notera att den aldrig bekräftar att översättningen är korrekt. En apostille får man hos Notarius Publicus i Sverige, Fylkesmannen i Norge, Landgericht i Tyskland men detta varierar också från land till land.

Kvalitetssäkrad översättning

Att välja rätt översättningsbyrå och översättare är avgörande för ett bra resultat. Översättaren behöver som vi nämnt ovan ha mycket goda språk och fackkunskaper för att kunna leverera översättningar av hög kvalitet och översättningsbyrån procedurer för att kvalitetssäkra översättningen i alla led från val av översättare, den lämpligaste och inte den billigaste, till korrektur och produktion av grafiskt layout. Generellt kan man säga att en översättningsbyrå som ansträngt sig och blivit en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå har bara genom att man spenderat både tid och stora summor pengar på en certifiering visat att man tar kvalitet och kvalitetssäkring allvarligt. Det finns dock många byråer som säger att de lever upp till kraven och det är bra men det är fortfarande inte detsamma som att inför en certifieringsmyndighet vara tvingad att bevisa att man faktiskt i alla avseenden gör det. En ISO certifierad översättningsbyrå genomgår dessutom löpande kontroller av den certifierande myndigheten för att säkra att byrån följer det regelverk som dikteras av certifieringen och att man också efter certifieringen lever upp till kraven. Tillsynsintervallet för en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå är maximalt 24 månader.

Vad betyder sekretess?

Sekretess betyder förbud att röja en uppgift. Förbudet gäller vare sig det sker muntligen eller genom att en handling lämnas ut eller på något annat sätt. Den 25e maj 2018 fick vi GDPR. Dataskyddsförordningen. GDPR (The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som tidigare fanns i den svenska personuppgiftslagen. En auktoriserad översättare har enligt svensk lag ett sekretesskrav på sig och de flesta företag och organisationer har, om inte tidigare så efter den 25 maj 2018, etablerat en sekretesspolicy. En ISO 17100 certifierad översättningsbyrå har per definition en mycket hög standard när det gäller sekretess.

Vad kostar en professionell översättning och varför är det så dyrt?

"Allting är relativt", sade Einstein och han var ju relativt klok och för att använda ett oss närliggande citat av Carl Hammarén “Även relativt trubbiga repliker blir spetsiga om de avfyras på franska”. Vi håller oss till svenska och tillåter oss att påstå att översättning inte är dyrt utan faktiskt otroligt billigt. Att översätta en text kostar från SEK 1,25/ord för en enkel text från engelska till svenska till ca: SEK 2,00/ord för en auktoriserad översättning inom samma språkpar. En översättare som arbetar fulltid kan översätta ca: 2 000 ord/ dag men det är ingen översättare som kan fylla varje dag utan kanske kan man fylla 40% av sin tid. Nu kan du göra matematiken och glöm inte att dra av för arbetsgivaravgifter etc. när du räknar ut vad en översättare tjänar. Jag tror att du är enig med oss efter detta, översättning är billigt och om du fortfarande tycker att det är dyrt – lämna in din bil på service eller be någon måla ditt hus.

 “Det är den belästes förbannelse att hitta ett citat när han letar efter en tanke” citat Carl Hammarén

Kontakt och övriga frågor

Kontakta oss via e-post om du behöver mer information.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>