Teknisk översättning The Native Translator

Professionell teknisk översättning ISO 17100

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Tekniska facköversättningar
 • Specialistöversättare med teknisk utbildning
 • Modern terminologihantering med CAT
 • Tekniska översättningar av alla slag till 60 språk

Att få tekniska dokument översatta har aldrig varit så enkelt

Traditionellt har det varit tidsödande och dyrt att få tekniska dokument översatta. The Native Translator har utvecklat teknologi och system för att förenkla och sänka kostnaderna för tekniska översättningar. Med över 5 500 specialiserade tekniska facköversättare erbjuder vi högkvalitativa tekniska översättningar till ett brett spektrum av branscher på över 100 språk. Ofta handlar det om tekniska specifikationer, användarmanualer, gränssnitt för mjuk- och hårdvara, produktkataloger, ritningar och mycket mer. 

Tekniska översättare med specialistkompetens en del av din kvalitetsgaranti

Våra tekniska översättare har specialistkompetens inom sitt område och är inte bara duktiga lingvister utan kan också den tekniska terminologin. Detta säkrar att din översättning är korrekt både språkligt och terminologiskt. Teknisk översättning handlar inte enbart om terminologi, lika viktigt är det att översättaren klarar av att lämna källspråket bakom sig och överföra budskapet till målspråket så att det känns naturligt och blir lätt att förstå. Som ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på alla våra tekniska översättningar.

Vi använder terminologidatabaser och CAT-verktyg

Vi använder oss av det som kallas datorstödd översättning som görs med hjälp av olika CAT-verktyg (Computer Aided Translation) som hjälper oss att spara våra kunders specifika önskemål om terminologi och språkbruk. Dessa verktyg, som även innefattar termdatabaser och så kallade översättningsminnen där tidigare översatta texter kan lagras som referensmaterial, hjälper oss att säkerställa att översättningarna blir konsekventa också nästa gång du beställer en översättning hos oss.

Från draft till färdig produkt, vi hjälper dig också med DTP

DTP – Desk Top Publishing är en del av vår service. Vi kan utöver att översätta ditt material också hjälpa dig med att producera en färdig produkt i InDesign, Power Point eller något annat format. Om du redan har en produktkatalog i InDesign så översätter vi och levererar en färdig katalog i det/de språk du valt att översätta till, vi översätter själva teknisk dokumentation till över 30 språk och kan tillsammans med våra globala samarbetspartners hantera ytterligare ca: 50 språk.

The Native Translator är en fullservicebyrå när det gäller produktion av teknisk dokumentation, vi hanterar hela processen är och är dessutom, tack vare de stora volymer vi hanterar, sannolikt en av de billigaste tekniska översättningsbyråerna i Sverige och en av mycket få som är kvalitetscertifierad enligt ISO 17100.

Snabbt och enkelt

Vår onlineplattform ger en hög nivå av transparens i projektets alla delar och säkerställer att vi levererar till deadline varje gång. Hela 94% av våra projekt blir klara i god tid före deadline. Vi hanterar alla filformat (InDesign, QuarkXPress, html, MS-Office, xml osv.).

Sekretess och datasäkerhet vid teknisk översättning

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27000.

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning, du kan få en offert och beställa mindre tekniska översättningar direkt online i vår översättningsportal. Vid större projekt och långtgående samarbeten fakturerar vi naturligtvis gärna.

Behöver du mer information så når du oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en professionell teknisk översättningsbyrå online, en del av The Translator Group och kvalitetsertifierade enligt ISO 17100.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>