Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Teknisk översättning från svenska till engelska ISO 17100

Översättning av teknisk dokumentation och facktexter till engelska

Som ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå så hanterar vi i stort sett alla typer av texter inom fordons och maskinteknik, processautomatisering och IT, konsumentelektronik mm. Oavsett om det är en handledning, instruktionsbok, manual eller en software lokalisering så kan vi hjälpa dig men en målgruppsanpassad översättning från svenska till engelska. Vi har erfarna tekniska översättare med specialistkompetens och utför tekniska översättningar åt såväl större företagskoncerner som mindre industri-, teknik- och tjänstebolag.

Vi översätter teknisk dokumentation till över 100 språk

Teknisk dokumentation behöver ofta översättas till fler än ett språk. Utöver teknisk översättning från svenska till engelska så översätter vi också till bl.a. norska, danska, finska, tyska, franska, polska, ryska, italienska, spanska samt kinesiska. Sammanlagt erbjuder vi tekniska översättningar till fler än 100 olika språk.

Våra tekniska facköversättare översätter enbart till sitt modersmål

Facköversättare som översätter till sitt modersmål producerar bättre översättningar därför att de är på ”hemmaplan” både språkmässigt och terminologiskt. Det innebär att du som kund får en bättre översättning, en översättning som är av mycket hög kvalitet. För att en översättare skall kunna producera översättningar av hög kvalitet krävs att han/hon:

  • genomgått universitetsutbildning som översättare
  • enbart översätter till det fackområde han/hon specialiserat sig på
  • enbart översätter till sitt engelska modersmål

Vi använder terminologidatabaser och CAT-verktyg

Vi använder oss av det som kallas datorstödd översättning som görs med hjälp av olika CAT-verktyg (Computer Aided Translation) som hjälper oss att spara våra kunders specifika önskemål om terminologi och språkbruk. Dessa verktyg, som även innefattar termdatabaser och så kallade översättningsminnen där tidigare översatta texter kan lagras som referensmaterial, hjälper oss att säkerställa att översättningarna blir konsekventa också nästa gång du beställer en översättning hos oss.

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Snabbt och enkelt

Vår onlineplattform ger en hög nivå av transparens i projektets alla delar och säkerställer att vi levererar till deadline varje gång. Hela 94% av våra projekt blir klara i god tid före deadline. Vi hanterar alla filformat (InDesign, QuarkXPress, html, MS-Office, xml osv.).

Säker betalning online

Du betalar med ditt kreditkort direkt online över PayPal eller över Saferpay en säker schweizisk betalningslösning, du kan få en offert och beställa mindre tekniska översättningar till engelska direkt online i vår översättningsportal. Vid större projekt och långtgående samarbeten fakturerar vi naturligtvis gärna.

Behöver du mer information så når du oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>