Översättning för hotel och turistnärningen

Översättning för hotel och turistnärningen

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Översättning av dokument
 • Medicinska, juridiska, tekniska, finansiella dokument
 • Auktoriserade översättningar med underskrift och stämpel
 • Översättningar av alla slag till 60 språk

Professionella översättningar och adaptioner för turist och resenäringen

The Native translator är en ISO 17100-certifierad översättningsbyrå och vi har lång erfarenhet av översättningar för hotell och resenäringen och har levererat målgruppsanpassade översättningar till turistnäringen sedan 2005. Vi erbjuder bra priser och intelligenta lösningar för att du skall kunna nå marknaden snabbt och billigt. Vi lämnar individuella kostnadsförslag på varje översättningsuppdrag för att du alltid skall få bästa möjliga pris, men du kan också ingå ett fastprisavtal med oss så att du snabbt och enkelt kan få dina texter översatta. 

Branschkunskap, översättare som kan resebranschen på 100 språk

De översättare vi använder är specialiserade på översättningar av marknadsföringsmaterial. De har bakgrund inom turism- och resenäringen och förstår det budskap du önskar att förmedla, din publik, dina bokningsprocesser och branschspecifika krav . Då vi alltid använder översättare som har målspråket som modersmål blir texten flytande och lättläst. 

Användarvänliga system

Vi har en egen översättningsplattform som hanterar översättningsprocessen från order till leverans. Du levererar dina texter direkt i vårt system, eller via e-post alternativt så installerar vi en sk. plug-in i din hemsida och du sänder texterna direkt från hemsidan och vi levererar sedan texterna på plats där de skall vara. Du sparar då både mycket tid, arbete och pengar.

Översättningsverktyg - översättningsminnen

Vi använder alltid översättningsminnen detta för att det hjälper till att säkra en homogenitet i terminologin samtidigt som det påskyndar översättningen. Samtidigt innebär det en kostnadsreduktion då vi återanvänder redan översatta textavsnitt.

Vi översätter bland annat:

 • Broschyrer
 • Reseguider
 • Marknadsföringsmaterial som annonser
 • Skyltar och anvisningar
 • Säkerhetsinformation
 • Hemsidor
 • Digital Media
 • Voiceovers
 • Undertexter
 • Transkription

Sekretess och säker filhantering

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Kvalitetsgaranti

Att välja rätt översättningsbyrå är avgörande för ett bra resultat och historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller kvalitetscertifiering. Vi var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Behöver du mer information så når du oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>