Översättning av teknisk dokumentation från tyska

Översättning av teknisk dokumentation från tyska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Tekniska facköversättningar
 • Specialistöversättare med teknisk utbildning
 • Modern terminologihantering med CAT
 • Tekniska översättningar av alla slag till 60 språk

Kvalitetssäkrad teknisk översättning från tyska ISO 17100

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på kvalitetssäkrad översättning och produktion av teknisk dokumentation som handböcker, manualer, tekniska datablad, broschyrer, Power Point presentationer mm. från tyska. Vi översätter teknisk dokumentation från tyska til svenska men också till 25 andra språk.

Från draft till färdig produkt, vi hjälper dig också med DTP

DTP – Desk Top Publishing är en del av vår service. Vi kan utöver att översätta ditt material också hjälpa dig med att producera en färdig produkt i InDesign, Power Point eller något annat format. Om du redan har en produktkatalog i InDesign så översätter vi och levererar en färdig katalog i det/de språk du valt att översätta till, vi översätter själva teknisk dokumentation till över 30 språk och kan tillsammans med våra globala samarbetspartners hantera ytterligare ca: 50 språk.

The Native Translator är en fullservicebyrå när det gäller produktion av teknisk dokumentation, vi hanterar hela processen är och är dessutom, tack vare de stora volymer vi hanterar, sannolikt en av de billigaste tekniska översättningsbyråerna i Sverige och en av mycket få som är kvalitetscertifierad enligt ISO 17100.

Vi använder korrekt terminologi

I vårt terminologiarbete så använder vi tekniska terminologidatabaser men behöver vid uppstart av större arbeten hjälp av dig som kund med att definiera den terminologi som ni önskar att använda. Inte så sällan så arbetar man inom företag med en företagsspecifik terminologi och den vill vi gärna definiera innan vi påbörjar vårt översättningsarbete. Då blir det rätt från början, går snabbare och blir inte minst billigare.

Vad kostar det att översätta en teknisk manual eller produktkatalog från tyska?

Det är naturligtvis många faktorer som spelar in, textmängd, textens komplexitet, i vilken form vi mottager texten från dig, skall vi färdigställa layouten eller skall vi kanske producera katalogen eller manualen från scratch?

Kvalitetssäkring, en förutsättning för en högkvalitativ teknisk översättning

Inget är starkare än den svagaste länken det vet vi. Idag sker en stor del av översättningsprocessen med hjälp av CAT verktyg och flera tekniska översättningsbyråer har tagit ännu ett steg för att kunna sänka sina kostnader vilket innebär att de maskinöversätter tekniska texter för att därefter korrekturläsa/revidera dem för att rätta upp på de fel som tekniken producerat. Du har säkert öppnat en manual där du har svårt att förstå vad som menas, syftningsfel och dålig terminologi och inte minst brist på homogenitet i terminologianvändningen gör den svår att förstå. Detta är väldigt typiskt för maskinöversatta texter där man sedan inte lyckats med korrekturläsningen, det är svårt att göra något bra av något som till att börja med är ganska dåligt.

Vi använder inte maskinöversättning i vårt arbete utan all översättning sker av universitetsutbildade översättare med minimum 5 års arbetslivserfarenhet, de är också s.k. modersmålsöversättare vilket innebär att de endast översätter till sitt modersmål och är naturligtvis specialiserade på teknisk översättning. När översättningen är klar så korrekturläser en annan översättare med samma kvalifikationer texten, detta är ett av kraven som ligger i vår ISO 17100 certifiering.

Sekretess och datasäkerhet

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27001.

Vill du veta mer eller kanske redan nu beställa en översättning?

Du kan kontakta oss på epost dygnet runt och har du redan nu en text du vill översätta så kan du ladda upp den i vår översättningsportal så får du direkt online både pris och förväntad leveranstid.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla teknisk kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>