Översättning av teknisk dokumentation från franska

Översättning av teknisk dokumentation från franska

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Erbjudanden för företag
 • Ramavtal med fördelar
 • Storkundsrabatt
 • Översättningstjänst tillgänglig dygnet runt
 • Dedikerad projektledare

KONTAKTA OSS

Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti
Tekniska facköversättningar
 • Specialistöversättare med teknisk utbildning
 • Modern terminologihantering med CAT
 • Tekniska översättningar av alla slag till 60 språk

Kvalitetssäkrad teknisk översättning från franska till svenska och över 20 andra språk.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad teknisk översättningsbyrå specialiserad på kvalitetssäkrad översättning och produktion av teknisk dokumentation. Vi översätter handböcker, manualer, tekniska datablad, broschyrer, Power Point presentationer, InDesignfiler mm. från franska till svenska och fler än 20 andra språk.

Från draft till färdig produkt, vi hjälper dig också med DTP

DTP – Desk Top Publishing är en del av vår serviceerbjudande. Utöver att översätta ditt material från franska kan vi också hjälpa dig med att producera en färdig produkt i InDesign, Power Point och många andra format. Om du redan har en produktkatalog i InDesign så översätter vi och levererar en färdig katalog i det/de språk du valt att översätta till, vi översätter själva teknisk dokumentation från franska till svenska och över 20 andra språk och kan tillsammans med våra globala samarbetspartners hantera ytterligare ca: 30 språk. The Native Translator är en fullservice teknisk översättningsbyrå för produktion av teknisk dokumentation, vi hanterar hela processen och är dessutom, tack vare de stora volymer vi hanterar, sannolikt en av de billigaste tekniska översättningsbyråerna i Sverige och detta trots att vi är en av mycket få byråer som är kvalitetscertifierade enligt den branchspecifika certifieringen ISO 17100.

Vi använder korrekt terminologi

I vårt terminologiarbete använder vi moderna tekniska terminologidatabaser men ser gärna att vi kan få hjälp av dig som kund med att definiera den terminologi som du önskar att använda. Inte så sällan så arbetar man inom företag med en företagsspecifik terminologi och den vill vi gärna definiera innan vi påbörjar översättningen. Då blir det rätt från början, går snabbare och blir billigare.

Vad kostar det att översätta en teknisk manual eller produktkatalog från franska till svenska?

Det är naturligtvis många faktorer som spelar in, textmängd, textens komplexitet, i vilket format vi får texten från dig, skall vi färdigställa layouten eller skall vi kanske producera katalogen eller manualen från scratch? 

Kvalitetssäkring, en förutsättning för en högkvalitativ teknisk översättning

Inget är starkare än den svagaste länken det vet vi. Idag sker hos professionella översättningsbyråer en stor del av översättningsprocessen med hjälp av CAT verktyg och flera tekniska översättningsbyråer har tagit ännu ett steg för att kunna sänka sina kostnader vilket innebär att de maskinöversätter tekniska texter för att därefter korrekturläsa/revidera dem för att rätta upp på de fel som tekniken producerat. Du har säkert öppnat en manual där du har svårt att förstå vad som menas, syftningsfel och dålig terminologi och inte minst brist på homogenitet i terminologianvändningen gör den svår att förstå. Detta är vanligt när det gäller maskinöversatta texter när man inte lyckats med korrekturläsningen men det är svårt att göra något riktigt bra av något som till att börja med är ganska dåligt.

Vi använder inte maskinöversättning i vårt arbete utan all översättning sker av universitetsutbildade översättare med minimum 5 års arbetslivserfarenhet. Våra översättare är facköversättare vilket innebär att de är specialiserade inom teknisk översättning och de översätter självklart endast till sitt modersmål. När översättningen är klar så korrekturläser en annan översättare med samma kvalifikationer texten, detta är ett av kraven som ligger i vår ISO 17100 certifiering.

Sekretess och datasäkerhet

GDPR förändrade 2018 det sätt som många hanterade personuppgifter på men det är inte bara personuppgifter som behöver sträng sekretess. Industrispionage är idag vardag och resultatet av många års forsknings och utvecklingsarbete kan lätt spolieras om känslig information inte hanteras ansvarsfullt. Vi lever upp till mycket höga krav på informationssäkerhet och följer riktlinjerna i ISO 27000.

Vill du veta mer eller kanske redan nu beställa en översättning?

Du kan kontakta oss på epost dygnet runt och har du redan nu en text du vill översätta så kan du ladda upp den i vår portal så får du direkt online både pris och förväntad leveranstid.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla teknisk kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.

Online Offert
PRISKALKYLATOR
Med kvalitetsgaranti!
 • ISO 17100-certifierad
 • Informationssäkerhet enligt ISO 27001
 • Miljöarbete enligt ISO 14001
 • Garanterat perfekt - nöjd-kund-garanti

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>