Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Medicinska expertöversättningar

Vi har den medicinska kompetensen - medicinsk översättning utförd av en medicinska facköversättare ISO 17100

Vi är experter på medicinsk översättning och löser uppgiften oavsett om det rör sig om ett enkelt läkemedelskvitto för försäkringsändamål eller en komplex medicinsk forskningsrapport. Våra översättare har expertkunskaper inom ämnet något som är en förutsättning för att kunna använda rätt terminologi och genomföra en förstklassig översättning. Vare det sig det är medicin och kirurgi, hälsostatistik, klinisk diagnostik, veterinärmedicin eller något annat, kan du lita på att vi har rätt kompetens. Vår unika prismodell innebär dessutom att all denna specialistkompetens står till ditt förfogande till sannolikt marknadens bästa priser.

Specialistöversättare inom medicin och farma

Eftersom medicinsk och farmaceutisk översättning är högt specialiserade områden med en mycket kompetent publik är det viktigt att översättningarna inte bara är språkligt korrekta utan också terminologiskt. Våra översättare är specialister, många är läkare, biomedicinska analytiker eller har lång arbetsmässig erfarenhet av ditt specifika medicinska fält och alla med en mycket hög språklig kompetens. Vi utför även medicinska översättningar avsedda för en bredare målgrupp i form av marknadsföringsmaterial, informationsblad, produktbeskrivningar och pressmeddelanden.

Översättning av texter inom medicin & läkemedel

Ämnesområdet medicinska översättningar är stort och omfattar allt från forskningsrapporter till patientinformation. Nedan är några av de olika slags medicinska översättningar vi tillhandahåller.

 • Bipacksedlar
 • Doseringsetiketter
 • Forskningsrapporter
 • Kliniska prövningar
 • Läkemedelsbroschyrer
 • Medicinska studier
 • Medicinska publikationer
 • Patentansökningar
 • Patientinformation
 • Patientjournaler
 • Prövningsprotokoll
 • Medicinska webbplatser

Kvalitetsgaranti

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på alla våra översättningar det innebär att de översättningar vi genomför är korrekta både språkligt och terminologiskt.

Sekretess och säker filhantering

All vår personal är bunden av sekretessavtal. Dina filer hanteras med krypterad filöverföring (SSL) via vår kundportal.

Kvalitetsgaranti

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så lämnar vi kvalitetsgaranti på alla våra översättningar det innebär att de översättningar vi genomför är korrekta både språkligt och terminologiskt.

För mer information kontakta oss dygnet runt på e-post.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalificerad medicinsk översättning direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>