The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Professionell översättning från engelska till spanska, ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå.

Auktoriserad översättning och facköversättning inom juridik, finans, medicin och teknik från engelska till spanska.

Kvalitén på en översättning beror huvudsakligen på översättarens kvalifikationer och därför använder vi endast universitetsutbildade översättare som är flytande på engelska med med spanska som modersmål. De har självklart också kompetens inom det ämnesområde de översätter. Vi utför specialiserad facköversättning och auktoriserad översättning från engelska till spanska inom juridik, finans medicin och teknik.

Auktoriserad översättning från engelska till spanska

När du beställer en auktoriserad översättning från engelska till spanska hos oss så utförs den av en i Spanien av det spanska utrikesdepartementet auktoriserad översättare. En auktoriserad översättning från engelska till spanska behövs oftast för juridiska och finansiella texter och dokument. Exempel på dokument som måste översättas till spanska av en auktoriserad översättare är: Aktieägaravtal, betyg, bodelningsavtal, bolagsstämmoprotokoll, domar, fullmakter, gåvobrev, hyresavtal, hyreskontrakt, kompanjonsavtal, konsultavtal, köpeavtal, offerter, sekretessavtal, skuldebrev, testamente, uppdragsavtal, äktenskapsförord mm

Facköversättning till spanska

Med en facköversättning från engelska till spanska så menar vi en översättning där det krävs djupgående ämneskunskap från översättarens sida. Det kan vara ett kvalificerat material inom juridik, medicin eller en tekniskt komplex text där översättaren måste förstå ämnet och kunna terminologin.

Kvalitetssäkrad översättning från engelska till spanska

Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå tillämpar vi de principer som föreskrivs i vår certifiering dvs. med mindre kunden inte önskar det så korrekturläses alla översättningar innan leverans.

Sekretess är för oss en självklarhet

Vi hanterar ofta mycket känslig information och är alltid noga med att upprätthålla en strikt sekretess, och därför arbetar all vår personal under sekretessavtal.

För mer information kan ni kontakta oss dygnet runt på Opens window for sending emaile-post.

Du kan få din offert och beställa din översättning här direkt online « Opens internal link in current windowvisa offert »

The Native Translator är en ISO17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalitetsöversättning av texter och dokument direkt online.