Trustpilot TrustScore 4.8

Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Professionell kvalitetssäkrad översättning från engelska till spanska

Auktoriserad översättning och facköversättning från engelska till spanska.

The Native Translator är en ISO 17100 kvalitetscertifierad översättningsbyrå specialiserad på bland annat översättningar till spanska. Med fler än 5 500 professionella översättare i vårt nätverk har vi både kapacitet och kompetens att täcka hela ditt översättningsbehov och det dygnet runt. Tack vare vårt globala nätverk av expertöversättare görs alla översättningar av språkexperter som endast översätter till sitt modersmål. De har en mycket god lingvistiska förmåga, dvs. förmåga att uttrycka sig i skrift, och är dessutom specialiserade inom en specifik bransch eller sektor och kan terminologin.

Det finns inga genvägar, det går inte att producera en översättning från engelska till spanska av hög kvalitet om någon av dessa tre förutsättningar inte är uppfyllda. Därför använder vi endast universitetsutbildade professionella översättare med fackkompetens inom det område de översätter. De är flytande på engelska men översätter naturligtvis endast till sitt spanska modersmål.

Auktoriserad översättning från engelska till spanska

I de flesta länder kräver offentliga myndigheter och institutioner att offentliga dokument ska översättas av en auktoriserad översättare eller translator som är den korrekta titeln. Dokument som typiskt kräver en auktoriserad översättning från engelska till spanska är: Adoptionshandlingar, arvsdokument, betygsdokument, domar, dödsattester, fullmakter, födelseattester, kontrakt och avtal, lagfarter, registreringsbevis, vigselbevis osv.

När du beställer en auktoriserad översättning från engelska till spanska hos oss så utförs den av en i Spanien och av det spanska utrikesdepartementet auktoriserad översättare.

Facköversättning från engelska till spanska

Med en facköversättning så menar vi en översättning där det krävs djupgående ämneskunskap från översättarens sida. Det kan vara ett kvalificerat material inom juridik, medicin eller en tekniskt komplex text där översättaren både måste förstå ämnet och kunna terminologin. Vi utför kvalificerad facköversättning till spanska inom de flesta brancher och ämnesområden.

Kvalitetssäkrad översättning från engelska till spanska ISO 17100

Historiskt har The Native Translator intagit en ledande roll bland Europas översättningsbyråer när det gäller certifiering. Företaget var en av de första översättningsbyråerna i Europa som blev kvalitetscertifierad och det redan 2011. Utöver ISO 17100 så lever vi upp till kraven i miljöstandarden ISO 14001 och standarden för informationssäkerhet och sekretess ISO 27001. Läs mer om våra kvalitetscertifieringar under fliken certifierad översättningsbyrå.

Sekretess och GDPR

Som kund hos oss kan du vara trygg, vi hanterar dina dokument på ett försvarligt sätt. Sekretess är för oss en självklarhet, men vi tecknar gärna sekretessavtal för uppdrag som specifikt kräver det. Vi följer normen ISO 27001 för att säkra att dina dokument hanteras försvarligt.

Beställ en översättning från engelska till spanska online

Här kan du kan beställa en auktoriserad översättning till spanska, ladda upp ditt dokument och gör beställningen direkt i vår översättningsportal. Behöver du mer information kan du nå oss dygnet runt på e-post.

Note: Om du inte har en skanner så rekommenderar vi gratis appen Adobe Scan

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad översättningsbyrå specialiserad på kvalitetsöversättning av texter och dokument bl.a. till spanska direkt online.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>