The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Offert direkt

Juridisk översättning utförd av facköversättare och auktoriserade översättare som behärskar terminologin.

Übersetzung juristischer, rechtlicher Texte

ISO 17100 certifierad juridisk översättningsbyrå. Vi utför kvalificerad juridisk översättning mellan 25 språk, offert direkt online på under 1 minut, du väljer själv om du önskar att en auktoriserad översättare eller en juridisk facköversättare skall genomföra översättningen, juridisk översättning med kvalitetsgaranti.

The Native Translator är en del av The Translator Group, en av Europas ledande översättningsbyråer. Bland våra kunder finner du många av Europas ledande advokatfirmor och juridiska avdelningar på många multinationella bolag men också privatpersoner. Som en av få juridiska översättningsbyråer i Europa är vi certifierade både i Europa och Nordamerika. Ladda upp din text eller ditt dokument i vår Opens internal link in current windowportal för en offert.

Många av våra juridiska översättare är själva advokater eller jurister

The Native Translator utför alla typer av juridiska översättningar som kräver språklig och terminologisk expertis. Alla våra juridiska översättare är noggrant utvalda och testade för att garantera att även mycket komplicerad juridisk information förmedlas korrekt. En översättare som saknar utbildning i juridik kan ofta prestera en språkligt tilltalande översättning av en juridisk text, samtidigt som felaktigheter i sak smyger sig in. För ett gott resultat är det därför viktigt att översättaren har djupgående kunskap om det rättsliga systemet i det land där språket som han/hon översätter till talas och behärskar den juridiska terminologin. Samtliga våra översättare är därför advokater eller jurister som dessutom har en språkexamen alternativt mycket lång erfarenhet som översättare med specialisering inom juridik.

The Native Translator möter högt ställda juridiska krav

För juridiska och officiella ändamål krävs i flera länder att översättaren genom ed intygar att översättningen är den juridiska motsvarigheten till källtexten, det kan ske genom att man underskriver och stämplar dokumentet eller som i Italien där man skall bekräfta detta inför en domare. Det kan till exempel handla om bevismaterial och andra officiella handlingar. Oftast är det bara översättare med en särskild certifiering som har rätt att utföra sådana översättiningar i Sverige endast auktoriserade översättare. 

Vitt skilda regler för juridiskt giltighet i olika länder

En översättare som är specialiserad på juridiska översättningar eller är advokat i sitt land, behöver inte nödvändigtvis vara en auktoriserad eller certifierad översättare. För detta krävs särskild examen. Regelverket för hur man översätter till juridisk likvärdig text skiljer sig mycket från land till land. I Sverige är det Kammarkollegiet som auktoriserar översättare. De som vill bli auktoriserade måste göra krävande prov för att bevisa att de har de nödvändiga språkkunskaperna. Notera att det endast är just språkkunskaperna som testas, medan det för en bra översättning nästan alltid även krävs omfattande ämneskunskaper. Läs gärna mer om detta under "Auktoriserad översättning".

 Vi kan exempelvis hjälpa dig med översättning av:

 • immaterialrätt och patent
 • kontrakt och avtal
 • korrespondens
 • bokslut och årsredovisningar
 • texter för rättslig marknadsföring
 • expertrapporter
 • utredningar
 • juridiska och tekniska dokument kring fastighetstransaktioner
 • lagtexter, författningssamlingardokument i samband med rättstvister
 • registreringsdokument
 • vittnesmål och domar
 • licenser
 • skiljedomsförfaranden

Sekretess

Vi tillämpar sträng sekretess vad gäller all information som kommer oss tillhanda i samband med uppdrag. All vår personal såväl projektledare, översättare som administrativ personal är bundna av strikta sekretessavtal. 

The Native Translator är en del av The Translator Group – ett globalt kommunikations- och översättningsföretag med säte i Schweiz. Vi är certifierade enligt ISO17100 som är en kvalitetscertifiering för översättningsbyråer.

Få ett personligt kostnadsförslag