Beställ din översättning online 24/7

Ladda upp ditt dokument eller din text och gör din beställning här.

Behöver du personlig hjälp eller råd?

Kontakta oss på e-post, vi hjälper dig gärna.

Översättning svenska till engelska

Professionell översättning från svenska till engelska direkt online, engelsk medicinsk, juridisk, finansiell och teknisk facköversättning.

The Native Translator är en ISO 17100 certifierad dygnsöppen översättningsbyrå som utför professionell facköversättning och auktoriserad översättning från svenska till engelska inom de flesta ämnesområden. Våra översättare är universitetsutbildade facköversättare, auktoriserade översättare och i England, Australien, Nya Zeeland och USA certifierade översättare. Vi kan därför alltid tillhandahålla en översättare som passar just ditt behov vad avser fackkompetens och engelsk variant.

Facköversättning till engelska med kvalitetsgaranti

Som certifierad översättningsbyrå lämnar vi kvalitetsgaranti på alla de översättningar vi utför. Dvs. vi levererar en översättning som inte enbart är språkligt korrekt utan där också en korrekt terminologi använts homogent genom texten eller dokumentet. Då vi alltid eftersträvar att använda översättare som är födda och lever i det land där språket och varianten talas så sker också en kulturell tillpassning av översättningen. Du får en engelsk översättning där en det använda språket är lättläst, målgruppsanpassat och modernt.

Beställ en auktoriserad översättning till engelska direkt online

Vi utför också auktoriserade och certificerade översättningar till engelska online vilket innebär att vi tar emot och levererar auktoriserade översättning som PDF filer direkt över internet och om du behöver sänder vi också ett original med normal post.

Vi uför professionell facköversättning och auktroriserad översättning till engelska av:

  • tekniska manualer och handböcker
  • juridiska kontrakt och avtal
  • marknadsföringsöversättningar från svenska till engelska
  • personalhandböcker
  • affärsrapporter och andra finansiella dokument
  • forskningsavhandlingar och uppsatser
  • företagsbroschyrer och kataloger
  • vigselbevis, personbevis, betyg och många andra typer av dokument 

Sekretess en självklarhet

Vi hanterar mycket ofta strängt sekretessbelagd information och hanterar naturligtvis alla uppdrag under sträng sekretess.

Vi svarar nästan omgående, över hela världen

Med kontor i tre världsdelar finns det alltid project managers tillgängliga som kan hjälpa dig med din översättning, dag och natt. Vi garanterar att du har en offert inom ca 1 timme från det vi mottagit dina dokument.

Önskar du en offert eller behöver du mer information?

För mer information kan du kontakta oss dygnet runt på e-post.

Här kan du både få en offert och beställa en översättning från svenska till engelska, klicka på PRISKALKYLATOR.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning till engelska direkt över internet.

Dessa företag och organisationer förlitar sig på vår kvalitet!

<
>