The Native Translator Ihr Übersetzungsbüro

Svensk engelsk översättning utförd av facköversättare med engelska som modersmål.

Professionell översättning mellan svenska och engelska inom juridik, finans, medicin och teknik. Facköversättare och auktoriserade översättare med engelska som modersmål översätter dina texter och dokument till engelska.

I dag är det nödvändigt att möta affärsförbindelser och potentiella kunder på ett språk som de förstår och helst på deras modersmål men det är inte alltid möjligt. Första steget är då helt naturligt att använda engelska som idag, trots att det inte är det mest talade språket är det internationella affärsspråket. 

Oavsett storleken på ditt översättningsbehov så kan vi hjälpa dig, vi hanterar alla former av översättning från svenska till engelska och detta dygnet runt. Våra översättare har ämneskompetens så oavsett om du behöver hjälp med översättning av ett kontrakt, ett avtal eller en medicinsk journal så kan vi hjälpa dig. Som ISO 17100 certifierad översättningsbyrå så levererar vi kvalitetssäkrad svensk engelsk översättning och med det menar vi att översättningen inte bara är lingvistiskt korrekt utan en översättning där också terminologin är korrekt.

Vi är en fullservice ISO17100 certifierad översättningsbyrå och tillhandahåller professionella översättningar från svenska till engelska inom alla fackområden online såsom:

  • Översättning av dokument. Vi kan hjälpa dig med översättning av privata och professionella dokument, inklusive företagsbrev och personliga brev, e-postmeddelanden, turistguider, ekonomiska kontrolluppgifter, användarguider, säkerhetsdokument, användarinstruktioner, och annat.
  • Översättning av tekniska texter. Specialiserad inom tekniska översättningar till företag inom områden som flygteknik, fordonsteknik, jordbruk, kemikalier, medicinteknik,  automatik, etc.
  • Översättning av medicinska texter. Medicinska översättare med medicinsk utbildning och översätter avhandlingar, medicinska artilkar, patientjournaler, läkemedelsinformation, bipacksedlar, utredningar, medicinska hemsidor mm.
  • Översättning av juridiska texter och dokument. Vi kan tillhandahålla preciserade och exakta juridiska översättningar av anställningskontrakt, avtal, testamenten, fullmakter, affärsavtal, domar, etc.
  • Auktoriserade översättningar. Våra auktoriserade översättare är professionella översättare som uppfyller alla krav som ställs av myndigheterna i landet där de arbetar. Vi kan tillhandahålla auktoriserade översättningar av födelseattester, äktenskapsbevis, akademiska betyg, skilsmässohandlingar, testamenten, kontrakt, avtal och andra officiella dokument.
  • Översättning av webbsidor och lokaliseringstjänster. Professionell översättning och lokalisering av företagssidor, personliga bloggar (WordPress, Joomla, TYPO3 osv) etc.
  • Lokalisering av mjukvara. Vårt expertteam av lokaliserare kan hjälpa dig med din internationalisering av appar, mjukvara och videospel.
  • Multimedia översättningar. Vi tillhandahåller professionella scriptöversättningar och synkroniseringstjänster, dubbning, textning etc.

Kontakt

Du kan nå oss på e-post dygnet runt året runt om du behöver information.

Du kan ladda upp ditt/dina dokument direkt i vår portal för en bindande online offert.

The Native Translator är en översättningsbyrå certifierad enligt ISO 17100 som är specialiserad på att tillhandahålla kvalitetsöversättning och auktoriserad översättning direkt över internet.